Dokumenti

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje MSP (MSP 1)

 Vloga za financiranje

 Predstavitev stranke 

 Medletni računovodski izkazi in projekcije finančnih izkazov   

 Predlog zavarovanj

 Izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank

 Izjava za ugotavljanje podjetja v težavah

 ​Izjava status MSP

 Izjava za posredovanje podatkov v zvezi s seštevanjem pomoči

 Podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja

 Izjava v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih

 Pooblastilo - vloga za financiranje

 Navodilo o poročanju P18

 Navodilo o poročanju P14 

  •  Poročilo P14  (Obrazec Poročilo P14  se uporablja za pogodbe, v katerih je v 1. členu kreditne pogodbe kot program SID banke naveden "Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 2013-2014")

 

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje MSP (MSP 2)

 Vloga za financiranje

 Predstavitev stranke 

 Medletni računovodski izkazi in projekcije finančnih izkazov   

 Predlog zavarovanj

 Izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank

 Izjava za ugotavljanje podjetja v težavah

 ​Izjava status MSP

 Izjava za posredovanje podatkov v zvezi s seštevanjem pomoči

 Podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja

 Izjava v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih

 Pooblastilo - vloga za financiranje

 Navodilo o poročanju P18

 Navodilo o poročanju P14 

  •  Poročilo P14   (Obrazec Poročilo P14  se uporablja za pogodbe, v katerih je v 1. členu kreditne pogodbe kot program SID banke naveden "Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 2013-2014")

 

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP (MSP 3)

 Vloga za financiranje

 Predstavitev stranke 

 Medletni računovodski izkazi in projekcije finančnih izkazov   

 Predlog zavarovanj

 Izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank

 Izjava za ugotavljanje podjetja v težavah

 ​Izjava status MSP

 Izjava za posredovanje podatkov v zvezi s seštevanjem pomoči

 Podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja

 Izjava v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih

 Pooblastilo - vloga za financiranje

 Navodilo o poročanju

  •  Poročilo P19
  •  Poročilo P16  (Obrazec Poročilo P16  se uporablja za pogodbe, v katerih je v 1. členu kreditne pogodbe kot program SID banke naveden "Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja malih in srednje velikih podjetij 2013-2014")

4. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP (MSP 4)

 Vloga za financiranje

 Predstavitev stranke 

 Medletni računovodski izkazi in projekcije finančnih izkazov   

 Predlog zavarovanj

 Izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank

 Izjava za ugotavljanje podjetja v težavah

 ​Izjava status MSP

 Izjava za posredovanje podatkov v zvezi s seštevanjem pomoči

 Podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja

 Izjava v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih

 Pooblastilo - vloga za financiranje

 Navodilo o poročanju

  •  Poročilo P19
  •  Poročilo P16 (Obrazec Poročilo P16  se uporablja za pogodbe, v katerih je v 1. členu kreditne pogodbe kot program SID banke naveden "Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij  malih in srednje velikih podjetij 2013-2014")


6. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (MSP 6)

 Vloga za financiranje

 Predstavitev stranke 

 Projekcija računovodskih izkazov   

 Predlog zavarovanj

 Izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank

 Izjava za ugotavljanje podjetja v težavah

 ​Izjava status MSP

 Izjava za posredovanje podatkov v zvezi s seštevanjem pomoči

 Podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja

 Izjava v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih

 Pooblastilo - vloga za financiranje

 Navodilo o poročanju

 

7. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (MSP 7)

 Vloga za financiranje

 Predstavitev stranke 

 Projekcija računovodskih izkazov   

 Predlog zavarovanj

 Izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank

 Izjava za ugotavljanje podjetja v težavah

 ​Izjava status MSP

 Izjava za posredovanje podatkov v zvezi s seštevanjem pomoči

 Podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja

 Izjava v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih

 Pooblastilo - vloga za financiranje

 

 

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 480
e-pošta: msp@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705