Financiranje fizičnih oseb


Financiranje ukrepov v energijsko učinkovitost na stanovanjskem področju

Glavne značilnosti programa

Krediti preko poslovnih bank in hranilnic so namenjeni za ukrepe, ki prinašajo prihranke energije ali uporabljajo obnovljive vire energije in na ta način fizičnim osebam omogočajo manjše stroške za energijo, izboljšujejo bivanjske pogoje ter povečujejo uporabo obnovljivih virov energije ter zmanjšujejo izpuste CO2.


Sodelujoča banka


Upravičenci

  • fizične osebe
  • upravniki stavb, če se projekt nanaša na stanovanjsko stavbo, ki jo upravnik upravlja
  • skupnost ali združenje etažnih lastnikov

Več informacij: Financiranje ukrepov v energijsko učinkovitost na stanovanjskem področju

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 514
e-pošta: banke@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705