Financiranje infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin

SID banka je z namenom zagotovitve dodatnih in posebnim potrebam občin prilagojenih instrumentov razvila razvojno-spodbujevalni program dolgoročnega financiranja za spodbujanje naložb v lokalno javno infrastrukturo, lokalnih ukrepov učinkovite rabe energije ter lokalne stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva.

Program se izvaja v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB) in Razvojno banko Sveta Evrope (CEB), skupno v višini do 100 milijonov EUR.

Program se izvaja na dva načina, in sicer kot: 

  • sofinanciranje z zainteresiranimi poslovnimi bankami, 
  • neposredno financiranje SID banke. 

Način izvajanja oziroma zgornji dve možnosti izvajanja programa se med seboj razlikujeta v tem, da v primeru sofinanciranja v ponudbi sodeluje tudi ena od zainteresiranih poslovnih bank. V kolikor k programu ne pristopi nobena od poslovnih bank, SID banka sama presoja možnosti neposrednega financiranja. Prijavna dokumentacija je v obeh primerih za občino enaka.

ZLOŽENKA:  Ugodna posojila SID banke prek poslovnih bank in hranilnic

DOKUMENTACIJA

 Ključni podatki za kreditojemalce

 Program

 Posebni pogoji

 Vzorec kreditne pogodbe

 Vloga za financiranje

 Opis projekta

 Izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank

 Navodilo o porocanju v primeru financiranja občin (P20)

 Poročilo P20

 Obrazec P20a


 Pojasnjevalni diagram Način financiranja

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: 01 20 07 530/514
e-pošta: obcine@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705