Arhiv

Dokumentacija, veljavna do 6. junija 2017

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP    
MSP 1 - TEKOČE POSLOVANJE MIKRO 
 Program  

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP  MSP 3 - NALOŽBE IN ZAPOSLOVANJE  
 Program  


Dokumentacija, veljavna do 10. aprila 2017

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP  (MSP 1 - TEKOČE POSLOVANJE MIKRO) 
 Vzorec kreditne pogodbe

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP (MSP 2 - TEKOČE POSLOVANJE) 
 Vzorec kreditne pogodbe

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP  (MSP 3 - NALOŽBE IN ZAPOSLOVANJE)  
 Vzorec kreditne pogodbe

4. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP  (MSP 4 - RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE)  
 Vzorec kreditne pogodbe

5. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP (MSP 6 - NALOŽBE S KAPITALSKO UTRDITVIJO)          
 Vzorec kreditne pogodbe

6. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (MSP 7 - TEKOČE POSLOVANJE S KAPITALSKO UTRDITVIJO)      
 Vzorec kreditne pogodbe


Dokumentacija, veljavna do 6. 2. 2017

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 
 Program  

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 
 Program 

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v malih in srednje velikih podjetjih  
 Program  

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v malih in srednje velikih podjetjih 
 Program 

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v malih in srednje velikih podjetjih  
 Vzorec kreditne pogodbe   

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v malih in srednje velikih podjetjih 
 Vzorec kreditne pogodbe

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 
 Vzorec kreditne pogodbe

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 
 Vzorec kreditne pogodbe   


Dokumentacija, veljavna do 9. 6. 2016

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 
 Program   

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 
 Program 


Dokumentacija, veljavna do 9. 6. 2016

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v malih in srednje velikih podjetjih 
 Program

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v malih in srednje velikih podjetjih 
 Program


Dokumentacija, veljavna do 11. septembra 2016

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP
MSP 3 - NALOŽBE IN ZAPOSLOVANJE
  

Dokumentacija, veljavna do 24. maja 2016

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP
MSP 3 - NALOŽBE IN ZAPOSLOVANJE  

 Vzorec kreditne pogodbe

5. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP 

MSP 6 - NALOŽBE S KAPITALSKO UTRDITVIJO            

 Posebni pogoji  
 Vzorec kreditne pogodbe


Dokumentacija, veljavna do 25. februarja 2016

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje MSP 

 Navodilo o poročanju P18

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje MSP 

 Navodilo o poročanju P18

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP

 Navodilo o poročanju

4. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP

 Navodilo o poročanju


 


Dokumentacija, veljavna do 31. decembra 2015

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja malih in srednje velikih podjetij 2013-2014

 Program
 Posebni pogoji
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci:

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij MSP 2013-2014

 Program
 Posebni pogoji
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci:

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014

za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR.

DOKUMENTACIJA

 Program za mikrofinanciranje MSP

PRILOGE

 Priloga I
 Priloga II
 Priloga III
 Priloga IV
 Priloga V
 Priloga VI
 Priloga VII
 Izjava podjetij v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih
 Priloga VIII
 Priloga IX
 Obrazec P14

4.Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014

za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

DOKUMENTACIJA

 Program za financiranje MSP

PRILOGE

 Priloga I
 Priloga II
 Priloga III
 Priloga IV
 Priloga V
 Priloga VI
 Priloga VII
 Izjava podjetij v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih
 Priloga VIII
 Priloga IX
 Priloga X
 Obrazec P14


Dokumentacija, veljavna do 6. maja 2015

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja malih in srednje velikih podjetij 2013-2014

 Program
 Posebni pogoji

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014

 Program
 Priloga I

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014

 Program
 Priloga I


Dokumentacija, veljavna do 13. aprila 2015

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014

  • za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR.

 Priloga I

 Priloga II


Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014

  • za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

 Priloga I

 Priloga II


Dokumentacija, veljavna do 13. januarja 2015

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014

  • za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

 Program za financiranje MSP


Dokumentacija, veljavna do 11. julija 2014

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014

  • za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR.

DOKUMENTACIJA

 Program za mikrofinanciranje MSP 

PRILOGE 

 Priloga I
 Priloga II
 Priloga III
 Priloga IV
 Priloga V
 Priloga VI
 Priloga VII
 Izjava podjetij v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih
 Priloga IX
 Priloga X
 Obrazec P14


Dokumentacija, veljavna 1. julija 2014

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014

  • za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

DOKUMENTACIJA

 Program za financiranje MSP 

PRILOGE 

 Priloga I
 Priloga II
 Priloga III
 Priloga IV
 Priloga V
 Priloga VI
 Priloga VII
 Priloga VIII
 Izjava podjetij v zvezi z delovanjem na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih
 Priloga IX
 Priloga X
 Priloga XI
 Obrazec P14


Dokumentacija, veljavna do 7. aprila 2014

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014

  • za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR. 

DOKUMENTACIJA 

 Program za mikrofinanciranje MSP
 Priloge programa za mikrofinanciranje poslovanja MSP
 Priloga X: Navodilo o poročanju P14

 Obrazec P14 


Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014

  • za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

DOKUMENTACIJA

 Program za financiranje MSP
 Priloge programa za financiranje poslovanja MSP
 Priloga XI: Navodilo o poročanju P14

 Obrazec P14


Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 480
e-pošta: info@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705