Jamstvene sheme

Poroštva RS za financiranje investicij gospodarskih družb

Z Zakonom o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb je SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana pooblaščena, da v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja z zakonom opredeljene posle.

Republika Slovenija izdaja poroštva po tem zakonu najdlje do 31. decembra 2015.

Zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje:


Jamstveni shemi za podjetja in fizične osebe

Z Zakonom o jamstveni shemi Republike Slovenije in Zakonom o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe je SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (SID banka) pooblaščena, da v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja z zakonoma opredeljene posle v zvezi z izvajanjem jamstvene sheme Republike Slovenije in jamstvene sheme Republike Slovenije za fizične osebe.

Zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje:

Jamstvena shema za podjetja

Jamstvena shema za fizične osebe

Nazaj

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705