Kadri

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

SAMOSTOJNEGA STROKOVNEGA SODELAVCA ZA PODJETJA, (M/Ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca za podjetja, m/ž, ki bo obsegalo:

 • načrtovanje, snovanje, pripravljanje, izvajanje neposrednega financiranja podjetij in projektnega    financiranja,

 • trženje produktov,

 • svetovanje partnerjem,

 • sodelovanje pri izvajanju aktivnosti v okviru kreditnega procesa,

 • sodelovanje pri monitoringu,

 • sodelovanje pri pripravi programov in produktov banke s področja neposrednega financiranja,

 • izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,

 • pripravljanje strokovnih podlag in navodil,

 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija, 

 • predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik,  načinov in postopkov dela,

 • sodelovanje v projektnih skupinah,

 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

   

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje) ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri in

 • 3 leta delovnih izkušenj s področja poslovanja v finančni ustanovi;

ali

 • višje strokovno izobraževanje ali višješolsko izobraževanje (prejšnje) ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri in

 • 6 let delovnih izkušenj s področja poslovanja v finančni ustanovi.

 

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • analitsko znanje,

 • znanje s področja vrednotenja podjetij,

 • visoka raven znanja angleškega jezika - C1,

 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji,

 • modeliranje v Excelu.

   

   

Želena znanja/sposobnosti:

 • poznavanje področja državnih pomoči,

 • poznavanje javno finančnih instrumentov,

 • poznavanje kohezijskega in strukturnih skladov,

 • poznavanje instrumentov financiranja mednarodnega gospodarskega sodelovanja,

 • višja raven znanja drugega tujega jezika - B2,

 • vozniški izpit B kategorije.

   

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 22. 8. 2017 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke hkrati prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite še elektronski naslov, na katerega boste prejeli obvestilo v zvezi s postopkom izbire.

Nazaj

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705