Predstavitev SID banke

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka je bila kot Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana ustanovljena leta 1992 z namenom zavarovanja in financiranja izvoza slovenskih podjetij. Od takrat smo rasli in se razvijali v skladu z razvojem slovenskega gospodarstva. Kot SID banka smo nosilna družba Skupine SID banka, ki organizacijam ponuja širok spekter storitev za spodbujanje konkurenčnosti v mednarodnem gospodarskem sodelovanju. 

Naše poslanstvo se glasi: »Razvijamo in izvajamo finančnemu trgu dopolnilne dolgoročne finančne storitve in tako spodbujamo konkurenčnost gospodarstva, odpiranje delovnih mest ter trajnostni razvoj Slovenije«. 

Naša vizija je postati osrednja javna finančna inštitucija, ki bo s celostno ponudbo finančnemu trgu dopolnilnih storitev pomemben dejavnik rasti slovenskega gospodarstva. Z inštrumenti dolgoročnega financiranja in zavarovanja spodbujamo izkoriščanje priložnosti slovenskega gospodarstva v mednarodnem gospodarskem in razvojnem sodelovanju. 

Naša osnovna usmeritev je biti dopolnitev finančnemu trgu (na področjih, ki jih finančni trg ne pokriva in imajo razvojno komponento). Na področju obstoječih dejavnosti (predvsem zavarovanje in financiranje nemarketabilnih rizikov) je naš cilj kakovostno zadovoljevanje potreb (odzivanje na trg). Nekatere segmente (panoge in trge), kjer ima slovensko gospodarstvo konkurenčne prednosti (v skladu s Strategijo razvoja Slovenije) pa tudi aktivno spodbujamo.

 

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 500
e-pošta: info@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705