Zavarovanje kreditov in investicij

SID banka zavaruje tiste rizike, ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti finančne inštitucije ter zasebni pozavarovalni sektor niso pripravljeni prevzeti ali pa imajo za to omejene zmogljivosti.

Zavarovanje izvoznih kreditov

Zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz 

Zavarovanje investicij 

  • Lastniški delež: denarna sredstva, ki jih vlagatelj investira v investicijsko podjetje, ali druge premične in nepremične stvari, izražene v denarni vrednosti in so vlagateljev prispevek v investicijsko podjetje. 
  • Delničarsko posojilo: matična družba ga nameni svoji odvisni družbi / investitorju, doba vračila pa je daljša od 5 let. 
  • Nedelničarsko posojilo: denarna sredstva / posojilo, ki ga finančna inštitucija nameni investicijskemu podjetju, ki je v večinski lasti slovenskega investitorja. 

Zavarovanje bančnih garancij

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 573
e-pošta: info@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705