Zavarovanje investicij

Pri investiranju v tujino gre praviloma za zahtevne in dolgotrajne projekte, pri katerih so vlagatelji izpostavljeni rizikom, ki so precej drugačni od rizikov na domačem trgu. To so riziki, ki pomenijo višjo silo in na katere vlagatelj ne more vplivati, lahko pa resno ogrozijo obstoj in uspešnost investicije (vojna, civilni nemiri, naravne nesreče, ekspropriacija, omejevanje konverzije ipd.). Zato je priporočljivo, da vlagatelji svoje investicije pred temi riziki zavarujejo pri SID banki, ki zavaruje investicije slovenskega gospodarstva v imenu in za račun RS. 

Prednosti, ki jih taka zavarovalna polica prinaša, so: 

  • prevzemanje rizikov zunaj vplivnega območja vlagatelja,
  • olajšano vstopanje na tvegane tuje trge, 
  • dolgoročna zaveza SID banke za zavarovanje tudi ob poslabšanju razmer v državi gostiteljici, 
  • možnost ugodnega dolgoročnega financiranja, 
  • vključevanje SID banke v pripravo investicijskega projekta in svetovanje izbire instrumentov zavarovanja pred riziki, 
  • posredovanje pri zapletih in sporih z državo gostiteljico investicije, 
  • povračilo nastale škode. 

Oblike investicij, ki jih je možno zavarovati: 

  • lastniški delež (denarna sredstva, ki jih vlagatelj investira v investicijsko podjetje, ali druge premične in nepremične stvari, izražene v denarni vrednosti in so vlagateljev prispevek v investicijsko podjetje), 
  • delničarsko posojilo (matična družba ga nameni svoji odvisni družbi, doba vračila pa je daljša od 3 let) in 
  • nedelničarsko posojilo (to so denarna sredstva / posojilo, ki ga finančna inštitucija nameni investicijskemu podjetju, ki je v večinski lasti slovenskega investitorja).

Nazaj

Uporabne vsebine

Zahtevki


Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 542
e-pošta: info@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705