Zavarovanje izvoznih kreditov

SID banka kot pooblaščena inštitucija zavaruje v imenu in za račun Republike Slovenije tiste komercialne in/alinekomercialne rizike (nemarketabilne), ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene zmogljivosti. V skladu z regulativo Evropske unije se kot nemarketabilni štejejo komercialni in politični riziki nad dvema letoma v državah OECD in vsi riziki v državah, ki niso članice OECD. 

Storitve zavarovanja izvoznih kreditov 

Prednosti zavarovanja 

Zavarovanje omogoča izvoznikom / bankam in drugim finančnim inštitucijam: 

 • varno poslovanje v času proizvodnje blaga in po dobavi, 
 • financiranje izvoza po dobavi, 
 • razbremenitev finančnih izkazov izvoznikov – takojšnje plačilo dobavljenega blaga, 
 • udeležbo pri pridobitvi uradnih razvojnih pomoči (nepovratna sredstva), 
 • večjo konkurenčnost, 
 • uspešno upravljanje z riziki, 
 • prevzem rizikov, ki so zunaj vplivnega območja podjetij / bank, 
 • zmanjšanje rezervacij, 
 • lažji vstop na nove trge, 
 • ugodne plačilne pogoje pri poslovanju z novimi kupci, 
 • sodelovanje javnih kupcev pri pridobitvi uradnih razvojnih pomoči (nepovratna sredstva), 
 • posredovanje pri neporavnavi plačilnih obveznosti kupca, 
 • povračilo škode, 
 • zmanjšanje potencialne izgube, 
 • varno in stabilno poslovanje na dolgi rok.

Nazaj

Uporabne vsebine


Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 20 07 573
e-pošta: info@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705