Terjatve in lastniški deleži
Družba Matična številka Celotni prihodki 2016 (EUR) SID terjatev (delež v finančnem dolgu) SID delež lastništva Status prodajnega postopka Podatki o terjatvi
EKOMOND d.o.o. 3442551000 1.458.822 (2015)
264.894 EUR (51,00 %) 0,00 % pošljite ponudbo
HYB d.o.o. 5479126000 3.810.693 1.310.123 EUR (34,09 %) 0,00 % pošljite ponudbo
ENERGOPLAN d.d. 5386748000 19.238.578 3.118.292 EUR (3,00 %) 0,00 % pošljite ponudbo
FORI d.o.o. 5295700000 7.796.103 1.612.847 EUR (5,11 %) 0,00 % pošljite ponudbo
FOTOVOLT d.o.o. 2230020000 77.056 46.853 EUR (8,34 %) 0,00 % pošljite ponudbo
HANDTE-OST d.o.o. 5529409000 3.111.602 (2015)
649.925 EUR (22,86 %) 0,00 % pošljite ponudbo
KLIMATIK d.o.o. 1314173000 655.143 82.246 EUR (16,69 %) 0,00 % pošljite ponudbo
LITOSTROJ JEKLO d.o.o. 2235374000 11.102.315 820.352 EUR (2,93 %) 0,00 % pošljite ponudbo
MAJER-LES d.o.o. 6048226000 n.p.
83.327 EUR (100,00 %) 0,00 % pošljite ponudbo
OK TRADE d.o.o. 5938899000 n.p. 48.305 EUR (8,16 %) 0,00 % pošljite ponudbo

Nazaj

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705