Skip to main content

Okoljevarstvena politika SID banke

Na podlagi sklepa Komisije za pospeševanje mednarodne menjave (KPMM) z dne 20.5.2005 SID banka, d.d., Ljubljana od 1.10.2005 izvaja okoljevarstveno politiko. Glavni namen sprejetja okoljevarstvene politike je uskladitev pogojev in politike zavarovanja s politikami izvozno kreditnih agencij (IKA) držav OECD in drugih IKA na področju okoljevarstva, s čimer SID banka sledi mednarodnim trendom v okviru politike zavarovanja izvoznih kreditov (trajnostni razvoj varovanja okolja).

SID banka je z vključitvijo okoljevarstvene politike v politiko zavarovanja tudi formalno sprejela postopke, s katerimi je onemogočena podpora izvoznih transakcij z večjimi negativnimi vplivi na okolje ter postopke, ki skladno z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah in EU Direktivo 2003/4/EC v zvezi z javno objavo okoljskih informacij predstavljajo osnovo za obveščanje javnosti o projektih z obsežnimi negativnimi vplivi izvoznih poslov na okolje.

Skladno s tem SID banka ocenjuje vplive izvoznih transakcij na okolje v primerih obravnave zavarovanja izvoznih poslov, pri katerih:

  • ročnost izvoznega kredita znaša 2 leti ali več,
  • glavnica izvoznega kredita presega 10 mio EUR,
  • gre za izvoz kapitalnih dobrin,
  • je transakcija povezana z občutljivim sektorjem oz. občutljivim območjem,
  • je predviden škodljiv vpliv izvoznega posla na okolje,

ter v primeru vseh ostalih izvoznih poslov za katere oceni, da je ugotavljanje teh vplivov smiselno in/ali potrebno.

Pri obravnavi takih poslov bodo morali potencialni zavarovanci vlogi za odobritev zavarovanja predložiti tudi poročilo o vplivih izvoznega posla na okolje (pozitivni in negativni vplivi s predlogi za zmanjšanje škodljivih vplivov), ki bo v nadaljnjem postopku obravnave uporabljeno poleg ugotavljanja obremenitev okolja s strani SID banke tudi kot osnova za predstavitev ocene vplivov ostalim vpletenim institucijam ter za objavo okoljskih podatkov v medijih.

Na podlagi izdelane ocene vplivov projekta na okolje bo SID banka nadaljevala s postopkom obravnave zavarovanja v smeri:

  • brezpogojnega nadaljevanja obravnave, ali
  • dodatnega pogojevanja nadaljnjega postopka z izvedbo določenih ukrepov, ali
  • zavrnitve zahtevka za zavarovanje (negativno stališče).

Ob ohranjanju »zdrave« konkurence na mednarodni ravni in upoštevanju poslovnih tajnosti podjetij si bo SID banka neprestano prizadevala izboljševati postopke ugotavljanja vplivov projektov na okolje in zagotoviti usklajenost poslovne politike SID banke s postopki in pravili, ki jih opredeljuje OECD.

Nazaj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.