Skip to main content

Riziki

Nekomercialni riziki

 • neplačilo dolga javnega dolžnika,
 • politični dogodki, kot so vojne, revolucije in generalne stavke,
 • moratorij plačil,
 • prepoved konverzije in transferja,
 • prepoved uvoza,
 • enostransko razdrtje pogodbe s strani javnopravnega naročnika,
 • različne oblike razlastitve premoženja ali uničenja dokumentov s strani države,
 • katastrofalne naravne nesreče.

Komercialni riziki

 • izdano pravnomočno odločbo sodišča ali drugega pristojnega organa za uvedbo stečaja,
 • sklenjeno sodno poravnavo v izvenstečajnem postopku,
 • neuspešno končano prisilno izvršbo,
 • izdano pravnomočno odločbo sodišča o uvedbi sodne poravnave,
 • če je preteklo 6 mesecev od dneva, ko je zavarovanec obvestil družbo o neplačilu zapadle terjatve oziroma 6 mesecev od dneva zadnjega delnega plačila, ki je bilo opravljeno v času od vložitve obvestila o zamudi.

Nazaj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.