Mala in srednja podjetja
Kredit s poroštvom Republike Slovenije po ZDLGPE

Kredit, zavarovan s poroštvom Republike Slovenije na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) in Uredbe o izvajanju ukrepa poroštva po omenjenem zakonu, je na voljo pri poslovnih bankah.

Kdo lahko pridobi kredit

  • Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in se uvrščajo med mikro, mala, srednja ali velika podjetja, skladno s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 ter imajo sedež v RS.
  • Kreditojemalec ne more biti kreditna ali druga finančna institucija.

Lastnosti kredita

  • Kredit v višini do 25 % prihodkov od prodaje v letu 2019 ali v višini do dvojnega zneska stroškov dela za leto 2019.*
  • Ročnost kredita do 5 let.
  • Sklenitev pogodbe do 30. 6. 2021.
  • Poroštvo RS, ki znaša 70 % glavnice kredita za velika podjetja oziroma 80 % za mikro, mala in srednja podjetja. Banka lahko, skladno s poslovno politiko, zahteva tudi dodatna zavarovanja.
  • Obrestna mera, ki je nižja kot bi bila v primeru kredita brez vseh zavarovanj in je odvisna od bonitetne ocene podjetja. 

Določitev obrestne mere ZDLGPE

*V primeru, da je kreditojemalcu odobren odlog plačila obveznosti za na novo sklenjene kreditne pogodbe v skladu z ZIUOPOK, se v najvišji dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega kreditojemalca všteva znesek njegovih odloženih obveznosti.

Kredit lahko namenite

  • Za financiranje osnovne dejavnosti podjetja, in sicer za obratni kapital, nove naložbe oz. dokončanje že začetih naložb in/ali poplačilo obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju po 12. 3. 2020 do uveljavitve ZDLGPE (1. 5. 2020) in izpolnjujejo pogoje po ZDLGPE.
  • Kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.

Stroški kredita

Stroški kredita niso višji od nadomestil, kot so veljala po tarifi banke pred 12. 3. 2020. Kreditojemalec plača tudi jamstveno premijo za poroštvo RS, katere višina je odvisna od velikosti podjetja.

Določitev jamstvene premije

Kreditojemalec predloži vlogo za odobritev kredita z vso potrebno dokumentacijo, podpisano s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, skrbniku pri svoji poslovni banki. Nanj se obrne tudi za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ter za vse ostale informacije o kreditu, pri čemer lahko banka, skladno s poslovno politiko, zahteva še dodatno dokumentacijo.

Trenutno sodelujoče poslovne banke

 

ZDLGPE (neuradno prečiščeno besedilo)

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po ZDLGPE

Priloga 1 k Uredbi o izvajanju ukrepa poroštva po ZDLGPE

Priloga 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2019
mrd €
dodatne prodaje v letu 2019
mrd €
dodatnega izvoza v letu 2019
11. Marec 2021

SID banka v okviru Sklada skladov širi dostop do financiranja razvojno pomembnih projektov za MSP z novim finančnim instrumentom, portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije...

17. Februar 2021

Vabljeni k ogledu programov financiranja SID banke, ki so trenutno na voljo neposredno pri SID banki ali pri sodelujočih finančnih posrednikih.

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.