O banki
Kadri

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

 

SPECIALISTA ZA RAZVOJ PRODUKTOV IN EVROPSKE PROGRAME – PRAVNIKA, (M/Ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

 

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za razvoj produktov in evropske programe - pravnika, m/ž, ki bo obsegalo:

 • priprava pogodbene in druge pravne dokumentacije vezane na razvoj produktov banke,
 • priprava predlogov dokumentov glede nadgradnje, kombiniranja, povezovanja produktov banke in njihove uvedbe na trg,
 • priprava internih aktov banke,
 • priprava pravne in druge dokumentacije vezane na izvajanje posameznih nalog upravljanja Sklada skladov oz. posredovanja sredstev strukturnih in investicijskih skladov EU,
 • priprava izhodiščnih elementov analize tveganj ter sodelovanje pri pripravi analize tveganj povezane z razvojem in uvedbo novih produktov banke,
 • priprava predlogov in mnenj glede procesnih vidikov povezanih z razvojem produktov banke,
 • pridobivanje, vnos in vzdrževanje skupnih baz podatkov in šifrantov na področju dela ter kreiranje in skrbništvo posameznih produktnih map za produkte banke,
 • sodelovanje pri pripravi in priglasitvi shem državnih pomoči ali pomoči de minimis pred pristojnimi organi,
 • sodelovanje z institucijami in organi EU, drugimi organizacijami in interesnimi združenji na ravni EU ter razvojnimi bankami na področju dela ter skrbništvo odnosov in pogodb z njimi,
 • spremljanje nacionalne in EU regulative in novosti na delovnem področju in njihova implementacija,
 • izdelava analiz s področja dela,
 • pripravljanje poročil, stališč, opomnikov, prezentacij, navodil,
 • sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke,
 • razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela,
 • vodenje projektov, sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti (kot npr.: sodelovanje pri pripravi predlogov cenovne politike na ravni produktov banke ter mnenj s tem v zvezi, sodelovanje pri pripravi metodologij za ocenjevanje učinkov produktov banke ter izvajanje posameznih nalog v zvezi z ocenjevanjem učinkov produktov, sodelovanje pri pripravi predloga kalkulatorja za posamezen produkt banke, idr.);

 

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom, za nedoločen čas in s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno  izobraževanje (prejšnje) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) pravne smeri in
 • 4 leta delovnih izkušenj na pravnem področju;

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • samostojna priprava pogodbene in druge pravne dokumentacije,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • visoka znanja angleškega jezika – C1,
 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji;

 

Želena znanja/sposobnosti:

 • poznavanje bančnega poslovanja
 • poznavanje podlag in postopkov izvajanja ukrepov iz naslova sredstev Evropske kohezijske politike v Sloveniji in/ali ukrepov povezanih s centralnimi viri EU,
 • izkušnje pri pripravi pravne dokumentacije za finančne instrumente in/ali bančne produkte,
 • poznavanje področja državnih pomoči,
 • izkušnje s področja javnih naročil in prijav na EU projekte,
 • poznavanje EU regulative s področja finančnih storitev,
 • višja raven znanja drugega tujega jezika - B2,
 • vozniški izpit B kategorije.

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 29. 1. 2020 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

_______________________________________________________________________________________________

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

RAZVOJNEGA INŽENIRJA, (m/ž)

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto razvojnega inženirja, m/ž, ki bo obsegalo:

 • načrtovanje, razvijanje, implementiranje in testiranje programske opreme in programskih rešitev,
 • izdelovanje specifikacije in tehnične dokumentacije,
 • izdelovanje standardov in navodil,
 • izobraževanje in pomoč uporabnikom pri delu s programsko opremo,
 • izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,
 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija,
 • predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik, načinov in postopkov dela,
 • vodenje projektov in/ali sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas, s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje) računalniške in informacijske smeri ali druge ustrezne smeri

in

 • 3 leta delovnih izkušenj s področja informacijskega sistema;

 

ali

 

 • višješolsko izobraževanje (prejšnje), višje strokovno izobraževanje računalniške in informacijske smeri ali druge ustrezne smeri in
 • 6 let delovnih izkušenj s področja informacijskega sistema.

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • odlično znanje programiranja (.NET)
 • zelo dobro poznavanje podatkovnih zbirk (IBM DB2)
 • poznavanje operacijskih sistemov (MS Windows in Linux)
 • poznavanje računalniških mrež
 • poznavanje administracije programskih orodij, baz podatkov, PC aplikacij in Office sistemov
 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji
 • znanja za vodenje projektov
 • višja raven znanja angleškega jezika (B2)

 

Želena znanja/sposobnosti:

 • znanje programiranja (ASP.NET)
 • poznavanje podatkovnih zbirk (MS SQL, ORACLE)
 • poznavanje sistemov za upravljanje sprememb

 

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 24. 1. 2020 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

_______________________________________________________________________________________________

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, vabi k sodelovanju

 

 

SPECIALISTA ZA UPRAVLJANJE Z BILANCO BANKE, M/Ž

 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto specialista za upravljanje z bilanco banke, m/ž, ki bo obsegalo:

 • upravljanje in spremljanje bilance banke,
 • upravljanje in spremljanje operativne in strateške likvidnosti banke,
 • upravljanje in spremljanje likvidnostnega, obrestnega in valutnega tveganja,
 • sklepanje poslov na denarnih in kapitalskih trgih,
 • uporaba izvedenih finančnih instrumentov za namen upravljanja tveganj,
 • načrtovanje, snovanje in priprava programov zadolževanja,
 • upravljanje z interno cenovno politiko,
 • spremljanje finančnih trgov,
 • sodelovanje pri strateškem planiranju banke,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 • izdelovanje analiz in poročil za notranje in zunanje uporabnike,
 • pripravljanje strokovnih podlag in navodil,
 • spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija,
 • razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za nedoločen čas in s šest mesečnim poskusnim delom.

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe:

 • specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in
 • 4 leta delovnih izkušenj s področja zakladništva ali finančnih trgov;

ali

 • specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in
 • 8 let delovnih izkušenj s področja zakladništva ali finančnih trgov.

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:

 • poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela,
 • poznavanje finančnih trgov,
 • poznavanje finančnih instrumentov (vrednostni papirji),
 • poznavanje izvedenih finančnih instrumentov,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • visoka raven znanja angleškega jezika - C1,
 • dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji.

 

Želena znanja/sposobnosti:

 • višja raven znanja drugega tujega jezika - B2.

 

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence in ZGD.

 

Vse zainteresirane kandidate in kandidatke vljudno vabimo, da nam ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do vključno 12. 2. 2020 na naslov:

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

s pripisom: za razpis - ne odpiraj

ali na elektronski naslov: kadrovska@sid.si

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov

 za posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire.

 

tisoč
novih delovnih mest v letu 2018
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2018
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2018

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

09. Januar 2020

S podpisom sporazuma je SID – slovenska izvozna in razvojna banka postala izvajalski partner Evropske komisije pri izvajanju Instrumenta za povezovanje Evrope v okviru razpisa "IPE 2019...

03. December 2019

S financiranjem vrtca Kamnitnik Škofja Loka, SID banka znova potrjuje svoje delovanje ustvarjanja in doseganja širših družbenih ciljev ter spodbujanja trajnostnega razvoja Slovenije....

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.