Financiranje


OPOZORILO STRANKAM
Programi SID banke ne omogočajo pridobitve nepovratnih sredstev, razen izjemoma, ko je to izrecno navedeno. 
Ker so se na trgu pojavili primeri prevar pri posredovanju sredstev SID banke, zainteresiranim strankam priporočamo, da v primerih ponudbe za pridobitev nepovratnih sredstev SID banke s strani tretjih oseb, ponudbo SID banke predhodno preverijo na SID banki, na tel. št. 01 2007 480.


SID banka nudi finančne storitve za:

SID banka izvaja programe financiranja:

Nazaj

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: 01 20 07 480
e-pošta: msp@sid.si

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705