Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna
banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000 Ljubljana

Tel.:+386 1 2007 500
IBAN: SI56 0100 0000 3800 058
Matična št.: 5665493
Identifikacijska št. za DDV: SI82155135
GIIN: 66SI1E.99999.SL.705


Poslanstvo

Razvijamo in izvajamo finančnemu trgu dopolnilne dolgoročne finančne storitve in tako spodbujamo konkurenčnost gospodarstva, odpiranje novih delovnih mest ter trajnostni razvoj Slovenije.


Aktualno
20. maj 2016
146. seja nadzornega sveta

Nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana je na svoji 146. redni seji dne 19. 5. 2016 imenoval dvočlansko upravo za nov mandat, ki začne veljati 1. 1. 2017. 

Za predsednika uprave je bil imenovan mag. Sibil Svilan, sedanji predsednik uprave, za člana uprave pa Goran Katušin, izvršni direktor za področje tveganj v SID banki. 


4. februar 2016
Novi programi financiranja

Odprti programi
1. februar 2016
Financiranje iz vira EIB v podporo MSP in MID-Cap prek bank

SID banka na podlagi dolgoročnega vira EIB financira razvojne projekte MSP in MID-Cap, za MSP tudi tekoče poslovanje. Več
 


4. februar 2016
Podaljšanje kreditnih linij za MSP

SID banka objavlja nove kreditne linije Posojilnega sklada za MSP. Več


4. februar 2016
Krediti za tehnološko-razvojne projekte

SID banka objavlja nadaljevanje kreditne linije za financiraje tehnološko razvojnih projektov. Več


Avtor koncepta in designa: Creatim Ržišnik Perc d.o.o., Gostovanje spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2016 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705