Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna
banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000 Ljubljana

Tel.:+386 1 2007 500
IBAN: SI56 0100 0000 3800 058
Matična št.: 5665493
Identifikacijska št. za DDV: SI82155135
GIIN: 66SI1E.99999.SL.705


Poslanstvo

Razvijamo, opravljamo in spodbujamo inovativne, finančnemu trgu dopolnilne, javne ter dolgoročne finančne storitve za trajnostni razvoj Slovenije.


Aktualno
4. februar 2016
Novi programi financiranja

1. januar 2016
OBVESTILO STRANKAM
SID banka nima sklenjenega nobenega dogovora s finančnimi posredniki oziroma drugimi osebami, ki svetujejo kreditojemalcem v zvezi s pridobitvijo sredstev. Postopki odobravanja kreditov so v vseh primerih enaki, tako vsebinsko kot časovno, in niso odvisni od tega, ali kreditojemalec pri pridobivanju kredita angažira svetovalca.Več

Odprti programi
13. avgust 2015
Financiranje samostojnih podjetnikov in MSP prek bank
SID banka nudi kredite za s.p. in MSP za financiranje tekočega poslovanja in naložbenih projektov.
 
Več

23. marec 2015
Krediti za naložbe in zaposlovanje v malih in srednje velikih podjetjih

SID banka objavlja novo kreditno linijo Posojilnega sklada za MSP.

Več

23. marec 2015
Krediti za tehnološko-razvojne projekte

SID banka objavlja nadaljevanje kreditne linije za financiraje tehnološko razvojnih projektov.

Več

Avtor koncepta in designa: Creatim Ržišnik Perc d.o.o., Gostovanje spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2016 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705