Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna
banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000 Ljubljana

Tel.:+386 1 2007 500
IBAN: SI56 0100 0000 3800 058
Matična št.: 5665493
Identifikacijska št. za DDV: SI82155135
GIIN: 66SI1E.99999.SL.705


Poslanstvo

Razvijamo, opravljamo in spodbujamo inovativne, finančnemu trgu dopolnilne, javne ter dolgoročne finančne storitve za trajnostni razvoj Slovenije.


Aktualno
2. november 2015
Zaključek programa

SID banka je s 30. 10. 2015 zaključila sprejem vlog za program financiranja naložb MSP v učinkovito rabo energije. Prejetih vlog po navedenem datumu ne bomo obravnavali.


19. oktober 2015
OPOZORILO STRANKAM
Programi SID banke ne omogočajo pridobitve nepovratnih sredstev, razen izjemoma, ko je to izrecno navedeno.

Ker so se na trgu pojavili primeri prevar pri posredovanju sredstev SID banke, zainteresiranim strankam priporočamo, da v primerih nepovratnih sredstev ponudbo SID banke predhodno preverijo na tel. št. 01 200 75 49.

Odprti programi
13. avgust 2015
Financiranje samostojnih podjetnikov in MSP prek bank
SID banka nudi kredite za s.p. in MSP za financiranje tekočega poslovanja in naložbenih projektov.
 
Več

23. marec 2015
Krediti za naložbe in zaposlovanje v malih in srednje velikih podjetjih

SID banka objavlja novo kreditno linijo Posojilnega sklada za MSP.

Več

23. marec 2015
Krediti za tehnološko-razvojne projekte

SID banka objavlja nadaljevanje kreditne linije za financiraje tehnološko razvojnih projektov.

Več

Avtor koncepta in designa: Creatim Ržišnik Perc d.o.o., Gostovanje spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2015 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705