Zavarovanje

SID banka zavaruje tiste rizike, ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti zasebni (po)zavarovatelji niso pripravljeni prevzeti ali pa imajo za to omejene zmogljivosti.

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Josipine Turnograjske 6
1000 Ljubljana
Tel.:+386 1 2007 500
Faks: +386 1 2007 575
IBAN: SI56 0100 0000 3800 058
BIC koda: SIDRSI22
Matična št.: 5665493
Id. št. za DDV: SI82155135

Poslanstvo

Razvijamo, opravljamo in spodbujamo inovativne, finančnemu trgu dopolnilne ter dolgoročne finančne storitve za trajnostni razvoj Slovenije.