Zavarovanje

SID banka zavaruje tiste rizike, ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti zasebni (po)zavarovatelji niso pripravljeni prevzeti ali pa imajo za to omejene zmogljivosti.

Kontakt

SID - Slovenska izvozna in razvojna
banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000 Ljubljana

Tel.:+386 1 2007 500
IBAN: SI56 0100 0000 3800 058
Matična št.: 5665493
Identifikacijska št. za DDV: SI82155135
GIIN: 66SI1E.99999.SL.705OPOZORILO STRANKAM
Programi SID banke ne omogočajo pridobitve nepovratnih sredstev. 
Ker so se na trgu pojavili primeri prevar pri posredovanju sredstev SID banke, zainteresiranim strankam priporočamo, da v primerih ponudbe za pridobitev sredstev SID banke s strani tretjih oseb ponudbo SID banke predhodno preverijo na SID banki, na tel. št. 01 2007 480.


Aktualno
4. april 2017
SID banka je slavnostno obeležila 25. obletnico

4. aprila je v Ljubljani potekal strokovni posvet Nova industrijska revolucija je tu – in kje ste vi?, s katerim je SID banka obeležila 25. letnico svojega delovanja. Posvet je bil usmerjen v iskanje rešitev za izzive, ki jih prinaša 4. industrijska revolucija.  Več


28. marec 2017
SID banka zavaruje izvoz v Iran

SID banka po odpravi mednarodnih sankcij aktivno zavaruje slovenski izvoz v Iran. Več


Odprti programi
1. februar 2016
Financiranje iz vira EIB v podporo MSP in MID-Cap prek bank

SID banka na podlagi dolgoročnega vira EIB financira razvojne projekte MSP in MID-Cap, za MSP tudi tekoče poslovanje. Več


20. september 2016
Krediti za občine

SID banka je razvila razvojno-spodbujevalni program dolgoročnega financiranja za spodbujanje naložb v lokalno javno infrastrukturo, lokalnih ukrepov učinkovite rabe energije ter lokalne stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva. Več


4. februar 2016
Podaljšanje kreditnih linij za MSP

SID banka objavlja nove kreditne linije Posojilnega sklada za MSP. Več


Avtor koncepta in designa: Creatim Ržišnik Perc d.o.o., Gostovanje spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705