Priprava vloge za zavarovanje
Priprava vloge za zavarovanje

Kot pomoč pri pripravi vloge za pridobitev zavarovanja po zavarovalnih pogojih SID banke so strankam na voljo naši poslovni skrbniki in informacije na spletnih straneh.

Zavarovalni postopki SID banke so oblikovani tako, da lahko stranke SID banke vlogo za pridobitev zavarovanja oddajo same. V primeru, da se stranke odločijo da bodo v ta namen koristile storitve svetovanja, ki so dostopne na trgu (svetovalno podjetje, podjetniški ali finančni svetovalec, finančni posrednik), SID banka prijazno izpostavlja, da bo z izbranim svetovalcem sodelovala le na podlagi pisnega pooblastila, izdanega s strani komitenta, pri čemer pa ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje s strani komitenta izbranega in pooblaščenega zunanjega svetovalca. (SID banka v poslovnem in pogodbenem odnosu med stranko in zunanjim svetovalcem ne sodeluje.) Iz izdanega pooblastila mora biti razviden najmanj obseg pooblastila ter veljavnost pooblastila. (Vzorec besedila pooblastila se nahaja spodaj - besedilo za stranko ni zavezujoče, bo pa SID banka pri obravnavi vloge ravnala skladno z obsegom pooblastila, ki ga bo stranka kot pooblastitelj podelila finančnemu svetovalcu kot pooblaščencu.)

Ob tem v SID banki poudarjamo, da vse vloge strank, ne glede na to, ali je vlogo stranka pripravila sama ali s pomočjo finančnega svetovalca/pooblaščenca, obravnavamo transparentno in nediskriminatorno, skladno z datumi prejema in celovitostjo vlog. Zato strankam svetujemo, da ne nasedajo morebitnim drugačnim navedbam finančnih svetovalcev.

Najpogostejši znaki, po katerih lahko stranka prepozna, da vezano na svetovalno storitev obstoji sum prevare so:

  • Svetovalec ponuja/obljublja, da bo zavarovanje odobreno,
  • Svetovalec ponuja obravnavano preko vrste,
  • Svetovalec zahteva plačilo stroškov vnaprej,
  • Svetovalec pošilja vzorce zavarovalnih pogodb,
  • Svetovalec se predstavlja kot svetovalec SID banke,
  • Svetovalec v podpisu uporablja logotip SID banke.

V primeru, da stranka naleti na takšno ponudbo, svetujemo, da le-to prijavi policiji, lahko pa se za nasvet ali mnenje obrne tudi na: skladnost@sid.si.

Vzorec besedila pooblastila

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.