Priprava vloge za zavarovanje
Priprava vloge za zavarovanje

Kot pomoč pri pripravi vloge za pridobitev zavarovanja po zavarovalnih pogojih SID banke so strankam na voljo naši poslovni skrbniki in informacije na spletnih straneh.

Zavarovalni postopki SID banke so oblikovani tako, da lahko stranke SID banke vlogo za pridobitev zavarovanja oddajo same. V primeru, da se stranke odločijo da bodo v ta namen koristile storitve svetovanja, ki so dostopne na trgu (svetovalno podjetje, podjetniški ali finančni svetovalec, finančni posrednik), SID banka prijazno izpostavlja, da bo z izbranim svetovalcem sodelovala le na podlagi pisnega pooblastila, izdanega s strani komitenta, pri čemer pa ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje s strani komitenta izbranega in pooblaščenega zunanjega svetovalca. (SID banka v poslovnem in pogodbenem odnosu med stranko in zunanjim svetovalcem ne sodeluje.) Iz izdanega pooblastila mora biti razviden najmanj obseg pooblastila ter veljavnost pooblastila. (Vzorec besedila pooblastila se nahaja spodaj - besedilo za stranko ni zavezujoče, bo pa SID banka pri obravnavi vloge ravnala skladno z obsegom pooblastila, ki ga bo stranka kot pooblastitelj podelila finančnemu svetovalcu kot pooblaščencu.)

Ob tem v SID banki poudarjamo, da vse vloge strank, ne glede na to, ali je vlogo stranka pripravila sama ali s pomočjo finančnega svetovalca/pooblaščenca, obravnavamo transparentno in nediskriminatorno, skladno z datumi prejema in celovitostjo vlog. Zato strankam svetujemo, da ne nasedajo morebitnim drugačnim navedbam finančnih svetovalcev.

Najpogostejši znaki, po katerih lahko stranka prepozna, da vezano na svetovalno storitev obstoji sum prevare so:

  • Svetovalec ponuja/obljublja, da bo zavarovanje odobreno,
  • Svetovalec ponuja obravnavano preko vrste,
  • Svetovalec zahteva plačilo stroškov vnaprej,
  • Svetovalec pošilja vzorce zavarovalnih pogodb,
  • Svetovalec se predstavlja kot svetovalec SID banke,
  • Svetovalec v podpisu uporablja logotip SID banke.

V primeru, da stranka naleti na takšno ponudbo, svetujemo, da le-to prijavi policiji, lahko pa se za nasvet ali mnenje obrne tudi na: skladnost@sid.si.

Vzorec besedila pooblastila

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.