Velika podjetja
Lastniško financiranje

Programi lastniškega financiranja za podjetja v fazi rasti in zreli fazi. 

SEGIP in SEGIP Top up

Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (Slovene Equity Growth Investment Programme - SEGIP) za lastniško financiranje slovenskih podjetij v obsegu 100 milijonov evrov, ki sta ga leta 2017 vzpostavila SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF), je bil aprila 2022 razširjen v SEGIP Top-up na 220 milijonov EUR.

 

SEGIP

SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF) sta v letu 2017 vzpostavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti – SEGIP za lastniško in kvazi-lastniško financiranje slovenskih MSP-jev in mid-cap podjetij v fazi rasti v višini 100 milijonov EUR (SID banka in EIF oba po 50 milijonov EUR). SEGIP naslavlja tržno vrzel na področju lastniškega financiranja v Sloveniji, razvija okolje lastniškega financiranja ter pomaga pridobiti sredstva zasebnih vlagateljev za lastniško financiranje slovenskih podjetij v fazi rasti.

SEGIP je namenjen:

  • zagotavljanju zadostnega kapitala podjetij za rast in širitev poslovanja podjetij,
  • povečanju produktivnosti in dodane vrednosti podjetij,
  • kreiranju novih delovnih mest,
  • podpori pri izvozu in internacionalizaciji podjetij, ki so v fazi rasti.

Od 100 milijonov EUR sredstev SEGIP-a jih je bilo 50 milijonov EUR namenjenih za sklade zasebnega kapitala s slovenskimi upravljavci, ki jih je na podlagi javnega razpisa izbral EIF. Kot upravljavca sklada zasebnega kapitala sta bili izbrani družbi sklad ALFI PE d.o.o. in Generali Investments d.o.o., ki sta poleg sredstev SEGIP sklada pridobila še dodatnih 85 milijonov EUR sredstev s strani poučenih zasebnih vlagateljev.

Cilj SEGIP-a je podpreti slovenska mala, srednje velika in mid-cap podjetja, privabiti mednarodne naložbe zasebnega kapitala v Slovenijo in graditi finančne in institucionalne zmogljivosti v Sloveniji s podpiranjem upravljavcev skladov zasebnega kapitala, ki pomemben del svojih naložb usmerjajo v slovenska podjetja.

SEGIP je eden od prvih finančnih programov, ki jih je EIF vzpostavil v okviru EIF-NPI Equity platforme in Naložbenega načrta za Evropo v sodelovanju z nacionalnimi spodbujevalnimi institucijami na EU ravni. SID banka je kot ustanovitvena članica pristopila k ustanovitvi te platforme septembra 2016.

SEGIP Top-up

Prav zaradi uspešnosti programa SEGIP smo ga skupaj z EIF razširili za dodatnih 120 milijonov EUR s t.i. programom SEGIP Top-Up. Skupaj z EIF smo v SEGIP Top-Up vložili vsak po 60 milijonov EUR.

SEGIP Top-Up sestavljajo sedaj tri dodatni skladi, in sicer:

  • Sklad tveganega kapitala za prenos tehnologij,
  • Sklad tveganega kapitala za financiranje zagonskih podjetij
  • Skladi zasebnega kapitala, ki naslavljajo problematiko lastniških nasledstev v družinskih podjetjih.

 

Sklad tveganega kapitala za prenos tehnologij

Namenjen je financiranju raziskovalnih projektov, razvoju tehnologij in intelektualne lastnine na univerzah in raziskovalnih inštitucijah (v Sloveniji in na Hrvaškem) s potencialno komercialno vrednostjo za gospodarstvo, v njihovi najzgodnejši fazi, ko so še v domeni raziskovalnih skupin na univerzah in raziskovalnih institutih.

Več o skladu

 

Sklad tveganega kapitala za financiranje zagonskih podjetij

Namen sklada je finančna podpora mladim slovenskim inovativnim malim in srednje velikim podjetjem v zgodnji fazi razvoja, predvsem v zagonski fazi, in v fazi hitre rasti, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank. 

Več o skladu.

 

Skladi zasebnega kapitala za naslavljanje problematike nasledstev v družinskih podjetjih

Financiranje družinskih podjetij v Sloveniji (predvsem MSP-jev in small mid-cap podjetij), kjer bi podjetja zaradi neobstoja družinskega naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in upravljanja ob umiku trenutnega lastnika, popolnoma prenehala oziroma bila prodana po delih ali pod prisilo.

Več o skladu

 

Več informacij v sporočilih za javnost:

november 2017: Sporočilo za javnost z novinarske konference ob vzpostavitvi programa SEGIP

april 2022: Sporočilo za javnost s predstavitve razširjenega programa SEGIP Top-up

 

Kontakt

Matej Zalar, v. d. direktorja

oddelek za naložbe in evropske programe

e: matej.zalar(at)sid.si

t: 01 200 75 19

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.