O banki
Mednarodno sodelovanje

SID banka je članica kar nekaj mednarodnih organizacij finančnih inštitucij, ki delujejo na enakih oziroma sorodnih področjih kot SID banka (predvsem razvojno-finančne inštitucije in izvozno-kreditne agencije). Z izmenjavo informacij in drugimi oblikami sodelovanja finančne inštitucije zmanjšujejo tveganja, ki so jim vsakodnevno izpostavljene. SID banka ima intenzivne stike in dobre odnose s številnimi različnimi mednarodnimi finančnimi inštitucijami, razvojnimi in komercialnimi bankami, zavarovalnicami in pozavarovalnicami. 

Članstvo v mednarodnih združenjih

Evropsko združenje dolgoročnih investitorjev - ELTI (European Association of LongTerm Investors)

SID banka je članica že od njegove ustanovitve 5. julija 2013. ELTI je naslednica Kluba ISLTC (ki je bil ustanovljen leta 1971) in ima 16 članic, ki si skupaj prizadevajo za spodbuditev bolj trajnostne, pametne in vključujoče evropske rasti, še zlasti za mlade. Združenje ELTI je bilo ustanovljeno skladno z agendo EU, po zasedanju Evropskega sveta 27. in 28. junija 2013, ki je pregledal izvajanje Pakta za rast in zaposlovanje, ki so ga voditelji držav in vlad sprejeli pred letom dni. ELTIjev cilj je spodbujanje dolgoročnih investicij za trajnostno in pametno rast ter za ustvarjanje novih delovnih mest, v tesni povezavi s cilji in inciativami EU.

Mednarodno združenje javnih bank - EAPB (European Association of Public Banks)

Združenje deluje od leta 2000, njegove članice (okoli 100) pa so različne finančne inštitucije, javne in podobne banke ter njihove organizacije. EAPB je tudi članica EBIC (European Banking Industry Committee). 

NEFI (Network of European Financial Institutions for SMEs)

Združenje ima sedež v Bruslju, ustanovljeno pa je bilo leta 1999. V NEFI so vključene razvojne banke iz EU (13), katerih skupni cilj je izboljšati okolje in dostop do financiranja za mala in srednja podjetja (MSP) na ravni EU, posebej v državah, iz katerih prihajajo. NEFI vodi stalen dialog z inštitucijami Evropske unije in drugimi združenji, ki se ukvarjajo z MSP-ji, zagotavlja strokovno znanje in nasvete administraciji EU in njenim finančnim inštitucijam v načrtovanju in implementaciji finančnih shem za MSP-je, omogoča dostop MSP-jem do EU in nacionalnih finančnih shem, namenjena pa je tudi izmenjavi izkušenj med članicami in pomoči pri aktivnostih, povezanih z MSP-ji.

Mednarodno združenje zavarovateljev kreditov in investicij - Bernska unija

Bernska unija je bila ustanovljena leta 1934 kot mednarodna neprofitna organizacija in danes šteje 84 članic. Članice so tako javne kot zasebne finančne inštitucije, med najbolj znanimi pa so britanski ECGD, EXIM Banka ZDA, nemški EulerHermes, francoska COFACE, nizozemsko-nemški Atradius, japonska NEXI, avstrijska OeKB, italijanska SACE, MIGA idr. S podporo izvozu in izhodnim investicijam članice Bernske unije spodbujajo mednarodno trgovino in investicije tako na visoko razvitih kot razvijajočih se trgih. V tem okviru nudijo zavarovanje in/ali financiranje izvoznikom oziroma njihovim bankam pred političnimi in komercialnimi riziki. 

Poleg intenzivnega sodelovanja v mednarodnih organizacijah SID banka vzdržuje in razvija tudi tesno bilateralno sodelovanje s številnimi razvojnimi bankami, izvozno-kreditnimi agencijami in drugimi finančnimi inštitucijami.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

tisoč
novih delovnih mest v letu 2020
mrd €
dodatne prodaje v letu 2020
mrd €
dodatnega izvoza v letu 2020
01. Januar 2022

SID banka, d.d., Ljubljana sporoča, da sta, po izteku mandata pretekle uprave, z dnem 1. 1. 2022 funkcijo predsednika in članice uprave nastopila mag. Damijan Dolinar,...

30. December 2021

Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, za mikrokredite, portfeljske garancije...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.