About SID Bank
Mednarodno sodelovanje

SID banka je članica kar nekaj mednarodnih organizacij finančnih inštitucij, ki delujejo na enakih oziroma sorodnih področjih kot SID banka (predvsem razvojno-finančne inštitucije in izvozno-kreditne agencije). Z izmenjavo informacij in drugimi oblikami sodelovanja finančne inštitucije zmanjšujejo tveganja, ki so jim vsakodnevno izpostavljene. SID banka ima intenzivne stike in dobre odnose s številnimi različnimi mednarodnimi finančnimi inštitucijami, razvojnimi in komercialnimi bankami, zavarovalnicami in pozavarovalnicami. 

Članstvo v mednarodnih združenjih

Evropsko združenje dolgoročnih investitorjev - ELTI (European Association of LongTerm Investors)

SID banka je članica že od njegove ustanovitve 5. julija 2013. ELTI je naslednica Kluba ISLTC (ki je bil ustanovljen leta 1971) in ima 16 članic, ki si skupaj prizadevajo za spodbuditev bolj trajnostne, pametne in vključujoče evropske rasti, še zlasti za mlade. Združenje ELTI je bilo ustanovljeno skladno z agendo EU, po zasedanju Evropskega sveta 27. in 28. junija 2013, ki je pregledal izvajanje Pakta za rast in zaposlovanje, ki so ga voditelji držav in vlad sprejeli pred letom dni. ELTIjev cilj je spodbujanje dolgoročnih investicij za trajnostno in pametno rast ter za ustvarjanje novih delovnih mest, v tesni povezavi s cilji in inciativami EU.

Mednarodno združenje javnih bank - EAPB (European Association of Public Banks)

Združenje deluje od leta 2000, njegove članice (okoli 100) pa so različne finančne inštitucije, javne in podobne banke ter njihove organizacije. EAPB je tudi članica EBIC (European Banking Industry Committee). 

NEFI (Network of European Financial Institutions for SMEs)

Združenje ima sedež v Bruslju, ustanovljeno pa je bilo leta 1999. V NEFI so vključene razvojne banke iz EU (13), katerih skupni cilj je izboljšati okolje in dostop do financiranja za mala in srednja podjetja (MSP) na ravni EU, posebej v državah, iz katerih prihajajo. NEFI vodi stalen dialog z inštitucijami Evropske unije in drugimi združenji, ki se ukvarjajo z MSP-ji, zagotavlja strokovno znanje in nasvete administraciji EU in njenim finančnim inštitucijam v načrtovanju in implementaciji finančnih shem za MSP-je, omogoča dostop MSP-jem do EU in nacionalnih finančnih shem, namenjena pa je tudi izmenjavi izkušenj med članicami in pomoči pri aktivnostih, povezanih z MSP-ji.

Mednarodno združenje zavarovateljev kreditov in investicij - Bernska unija

Bernska unija je bila ustanovljena leta 1934 kot mednarodna neprofitna organizacija in danes šteje 84 članic. Članice so tako javne kot zasebne finančne inštitucije, med najbolj znanimi pa so britanski ECGD, EXIM Banka ZDA, nemški EulerHermes, francoska COFACE, nizozemsko-nemški Atradius, japonska NEXI, avstrijska OeKB, italijanska SACE, MIGA idr. S podporo izvozu in izhodnim investicijam članice Bernske unije spodbujajo mednarodno trgovino in investicije tako na visoko razvitih kot razvijajočih se trgih. V tem okviru nudijo zavarovanje in/ali financiranje izvoznikom oziroma njihovim bankam pred političnimi in komercialnimi riziki. 

Poleg intenzivnega sodelovanja v mednarodnih organizacijah SID banka vzdržuje in razvija tudi tesno bilateralno sodelovanje s številnimi razvojnimi bankami, izvozno-kreditnimi agencijami in drugimi finančnimi inštitucijami.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.