Velika podjetja
Investicijski sklad pobude Treh morij (3SIIF)

Investicijski sklad pobude Tri morja je bil ustanovljen z namenom možnosti financiranja ključnih infrastrukturnih projektov v t. i. regiji Treh morij, ki obsega 12 držav članic Evropske unije med Baltikom, Črnim morjem in Jadranom, tudi Slovenijo.

Namen sklada

 • Vlaganje v prometno, energetsko in digitalno infrastrukturo na osi sever-jug v državah treh morij ter zmanjševanje razlik v razvitosti posameznih regij Evropske unije.

Ključne značilnosti

 • Sklad je komercialna in tržno usmerjena pobuda, ki bo vlagateljem zagotovila razpršeno naložbo in primeren donos.
 • Sklad zagotavlja lastniško financiranje infrastrukturnih projektov, s čimer deluje dopolnilno dolžniškim virom financiranja.
 • Amber Infrastructure Group (Amber) je bil imenovan za ekskluzivnega svetovalca za naložbe sklada.

Naložbena področja

Transport

 • Zmanjševanje razlik v kakovosti prometne infrastrukture med državami članicami pobude in drugimi državami EU;

 • krepitev poti sever-jug, ki postajajo vse pomembnejše in so bile v preteklosti investicijsko zapostavljene;

 • vlaganja v železniška omrežja.

Energija (učinkovitost in varnost)

 • Zagotavljanje in omogočanje varnosti in raznolikosti oskrbe;

 • obnovljivi viri energije in prehodna goriva;

 • decentralizirani energetski sistemi in spodbujanje naložb v omrežja.

Digitalna in informacijska tehnologija

 • Rast uporabe podatkov v gospodinjstvih in industriji;

 • države članice Pobude treh morij z vidika Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) zaostajajo za drugimi državami EU;

 • velike potrebe po naložbah v digitalno infrastrukturo, da bi lahko zadovoljili naraščajoče povpraševanje po digitalnih storitvah.

   

Vloga SID banke

SID banka je ena izmed ključnih vlagateljev investitoric v Investicijski sklad Pobude treh morij z zavezo za vplačilo 23 mio EUR.

S svojim vplačilom želi prispevati k zmanjšanju infrastrukturne vrzeli, ter omogočiti vključitev slovenskih infrastrukturnih projektov v ta investicijski sklad ter prispevati k širitvi razpoložljivih možnosti financiranja slovenskih infrastrukturnih projektov.

Več informacij

 

Kontakt SID banke

Mitja Mavko, generalni sekretar

elektonska pošta: mitja.mavko@sid.si

telefon: +386 1 2007 725

 

Ekskluzivni svetovalec za naložbe sklada

Amber Infrastructure Group (Amber)

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.