Investicijski sklad pobude Treh morij (3SIIF)

Investicijski sklad pobude Tri morja je bil ustanovljen z namenom možnosti financiranja ključnih infrastrukturnih projektov v t. i. regiji Treh morij, ki obsega 12 držav članic Evropske unije med Baltikom, Črnim morjem in Jadranom, tudi Slovenijo.

Namen sklada

 • Vlaganje v prometno, energetsko in digitalno infrastrukturo na osi sever-jug v državah treh morij ter zmanjševanje razlik v razvitosti posameznih regij Evropske unije.

Ključne značilnosti

 • Sklad je komercialna in tržno usmerjena pobuda, ki bo vlagateljem zagotovila razpršeno naložbo in primeren donos.
 • Sklad zagotavlja lastniško financiranje infrastrukturnih projektov, s čimer deluje dopolnilno dolžniškim virom financiranja.
 • Amber Infrastructure Group (Amber) je bil imenovan za ekskluzivnega svetovalca za naložbe sklada.

Naložbena področja

Transport

 • Zmanjševanje razlik v kakovosti prometne infrastrukture med državami članicami pobude in drugimi državami EU;

 • krepitev poti sever-jug, ki postajajo vse pomembnejše in so bile v preteklosti investicijsko zapostavljene;

 • vlaganja v železniška omrežja.

Energija (učinkovitost in varnost)

 • Zagotavljanje in omogočanje varnosti in raznolikosti oskrbe;

 • obnovljivi viri energije in prehodna goriva;

 • decentralizirani energetski sistemi in spodbujanje naložb v omrežja.

Digitalna in informacijska tehnologija

 • Rast uporabe podatkov v gospodinjstvih in industriji;

 • države članice Pobude treh morij z vidika Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) zaostajajo za drugimi državami EU;

 • velike potrebe po naložbah v digitalno infrastrukturo, da bi lahko zadovoljili naraščajoče povpraševanje po digitalnih storitvah.

   

Vloga SID banke

SID banka je ena izmed ključnih vlagateljev investitoric v Investicijski sklad Pobude treh morij z zavezo za vplačilo 23 mio EUR.

S svojim vplačilom želi prispevati k zmanjšanju infrastrukturne vrzeli, ter omogočiti vključitev slovenskih infrastrukturnih projektov v ta investicijski sklad ter prispevati k širitvi razpoložljivih možnosti financiranja slovenskih infrastrukturnih projektov.

Več informacij

 

Kontakt SID banke

Mitja Mavko, generalni sekretar

elektonska pošta: mitja.mavko@sid.si

telefon: +386 1 2007 725

 

Ekskluzivni svetovalec za naložbe sklada

Amber Infrastructure Group (Amber)

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

04. April 2022

SID Bank and the European Investment Fund (EIF) presented the Extended Slovenian Capital Growth Investment Program SEGIP Top-up...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.