Mala in srednja podjetja
Sklad zasebnega kapitala za financiranje družinskega lastniškega nasledstva MSP in mid-cap podjetij (PE nasledstva)

Namen vzpostavitve sklada PE Nasledstva je financiranje podjetij, ki bi zaradi neobstoja družinskega (sorodstvenega) naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in upravljanja ob umiku trenutnega lastnika (npr. zaradi upokojitve), popolnoma prenehala poslovati oz. bila prodana po delih ali pod prisilo.

Sklad je namenjen družinskim podjetjem, ki so:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) ter (mala) mid-cap podjetja, organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
  • in jih s 25 % ali več kapitala oz. z odločevalskimi pravicami neposredno ali posredno obvladuje oseba ali več oseb, ki so ustanovitelji ali imajo lastniški delež v podjetju oziroma njihove družine, potomci ali drugi sorodniki.

Oblike/način financiranja:

  • lastniško ali kvazi lastniško financiranje ali kombinacija obojega
  • in v kombinaciji z drugimi dolžniškimi in lastniškimi viri financiranja lastniških nasledstev, vstopa novih lastnikov v družinsko podjetje ali dokapitalizacij družinskih podjetij.

 

V sklad bosta SID banka in EIF (Evropski investicijski sklad) vplačala vsak po 25 milijonov evrov, minimalni lastni vložek pa mora dati tudi upravljalec sklada, ki bo izbran s strani EIF po postopku javnega razpisa v obliki t. i. »Closed Call«.

Sklad PE nasledstva je del Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti - SEGIP, ki obsega prvotni program SEGIP (100 mio EUR) podprt s sredstvi EFSI (Junckerjev plan) in njegovo dopolnitev SEGIP Top-Up (120 mio EUR) podprt s sredstvi InvestEU v skupni višini 220 mio EUR zagotovljenega lastniškega financiranja za pretežno izključno slovenska podjetja s strani SID banke in EIF.

 

Kontakt

Matej Zalar, v. d. direktorja oddelka za razvoj produktov in evropske programe

Oddelek za razvoj produktov in evropske 

E: matej.zalar@sid.si

T: 01 200 75 19

 

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.