O banki
Javna naročila

Aktualna javna naročila

Javno naročilo: Dobava in vgradnja steklenih predelnih sten

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

Pomožni obrazec za izdelavo predračuna

Sheme

Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

Javno naročilo: Oprema za zaščito informacijskega sistema pred naprednimi grožnjami ATP (''Advanced Threat Protection'')

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

Zaključena javna naročila

Javno naročilo: Dobava in vgradnja talnih oblog 
Javno naročilo: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana 
Javno naročilo: Svetovanje na področju vzpostavitve finančnih instrumentov podprtih s strani strukturnih in investicijskih skladov EU 2014 - 2020 
Javno naročilo: Sistem za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM)
Javno naročilo: Nakup letalskih vozovnic 
Javno naročilo: Najem licenc za Microsoft programsko opremo
Javno naročilo: Programska oprema za podporo MSRP9  
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja 
Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil  
Javno naročilo: Storitve vzdrževanja in razvoja rešitev na področju podatkovnega skladišča 
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih
Javno naročilo: Svetovanje na področjih odnosov z javnostjo in marketinga ter podpora komunikacijskim aktivnostim
Javno naročilo: Nakup, implementacija in integracija spletne programske rešitve za izmenjavo poročil s komitenti in poročanje
Javno naročilo: Nakup energijsko učinkovitih tiskalniških in multifunkcijskih naprav ter izvajanje storitev polnega sistemskega vzdrževanja naprav
Javno naročilo: Dostop do baze podatkov o pomembnejših svetovnih bankah
Javno naročilo: Nakup, podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo
Javno naročilo: Priprava analize vrzeli in analize vpliva uvedbe MSRP 9 na SID banko in Skupino SID banka
Javno naročilo: Storitve cenilcev 
Javno naročilo: Vzdrževanje informacijske in komunikacijske opreme 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke, d.d., Ljubljana, uprave, nadzornega sveta in ostalih vodilnih zaposlenih SID banke, d.d., Ljubljana ter odvisnih družb
Javno naročilo:Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in projektorjev  
Javno naročilo: Podpora in dokup licenc za Check Point programsko opremo  
Javno naročilo: Revidiranje ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovna leta 2015-2018 
Javno naročilo: Nakup letalskih vozovnic 
Javno naročilo: Zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana 
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke, d.d., Ljubljana, uprave, nadzornega sveta in ostalih vodilnih zaposlenih SID banke, d.d., Ljubljana ter odvisnih družb  
Javno naročilo: Zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana Javno naročilo: Nabava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov 
Javno naročilo: obnova stavbe Javno naročilo: Podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo Javno naročilo: Najem licenc za Microsoft programsko opremo 
Javno naročilo: Nakup rabljenega okoljsko manj obremenjujočega osebnega vozila 
Javno naročilo: Nabava računalniške opreme 
Javno naročilo: Svetovanje na področju odnosov z javnostjo in podpora komunikacijskim aktivnostim 
Javno naročilo: Zunanje izvajanje pregledov notranje revizije 
Javno naročilo: Prevajalske storitve 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke 
Javno naročilo: Nakup licenc za programsko opremo MicroStrategy 
Javno naročilo: Revidiranje posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovni leti 2013 in 2014 
Javno naročilo: Nakup in montaža dvigal

 

 

tisoč
novih delovnih mest v letu 2016
mlrd €
dodatne prodaje v letu 2016
mlrd €
dodatnega izvoza v letu 2016

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

20. November 2017

SID banka ter Evropski investicijski sklad sta 16. novembra 2017 vzpostavila 100 milijonov evrov obsežen investicijski program Slovenski naložbeni program kapitalske rasti.

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.