Mala in srednja podjetja
Projektna pisarna

SID banka je že od leta 2015 del Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH), v sklopu česar je bil v letu 2018 ustanovljen oddelek za projektno in izvozno financiranje. V letu 2019 je bila z Evropsko investicijsko banko sklenjena pogodba za tehnično pomoč za namen vzpostavitve in delovanja projektne pisarne.

Cilj projektne pisarne

 • izboljšati naložbeno okolje,
 • odpraviti pomanjkljivosti oz. ozka grla pri mobilizaciji financiranja

s spodbujanjem investicijskih svetovalnih storitev na lokalni ravni in s tem zagotovitev podpore predlagateljem projektov pri razvoju uspešnih, trajnostnih in kakovostnih projektov.

Storitve

Pomoč investitorjem v vseh fazah projektnega financiranja: zgodnjem pregledu, pripravi pogojev, cen, ocen in tehnologij investicij ter finančnem strukturiranju.

 • Ocena, presoja in vrednotenje.
 • Financiranje v skladu s potrebami.
 • Pomoč pri pridobitvi sredstev EU
 • in kombiniranje z drugimi viri financiranja.

Področja delovanja

 • Presoja projektov (z vidika finančne in družbeno-ekonomske upravičenosti, opredelitvijo finančne konstrukcije ter finančnih zavez).
 • Presoja projektov namensko ustanovljenih družb (SPV).
 • Presoja investicijskih stroškov projektov (gradbena in obrtniška dela).
 • Presoja in financiranje projektov drugih nefinančnih družb ali javnih zavodov, ki ne opravljajo večinske dejavnosti proti plačilu na trgu.
 • Promocija mednarodnih investicijskih pobud, relevantnih za financiranje slovenskih investicij.
 • Razvoj in implementacija družbeno-odgovornih politik financiranja, pomembnih za investicije (okoljska, socialna politika, ipd.).

 

Kontakt

Gašper Jež, direktor oddelka za projektno in izvozno financiranje

elektonska pošta: gasper.jez@sid.si

telefon: +386 1 2007 793

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
26. September 2023

2. septembra 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 (ZIUOPZP). Velja za vse, ki so utrpeli škodo v...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.