O banki
Trajnostno delovanje

SID banka je iniciator naložb v trajnostno gospodarstvo in promotor krožnega gospodarstva že od leta 2010.

V SID banki s svojim delovanjem v okviru poslanstva in danih pooblastil prispevamo k uresničevanju širših družbenih ciljev, skladnih s ključnimi elementi trajnostnega razvoja Slovenije, ki temeljijo na uspešnem gospodarstvu, socialni varnosti in skrbi za okolje.

Slovenskemu gospodarstvu zagotavljamo financiranje na področju obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, čistega transporta, preprečevanja in nadzora onesnaževanj, trajnostnega upravljanja vod in odpadnih vod, zelenih stavb, okoljskega trajnostnega upravljanje živih naravnih virov in rabe zemljišč ter izdelkov, proizvodnje, tehnologije in postopkov krožnega gospodarstva, itd.

V postopke financiranja vgrajujemo okoljske, družbene in korporativne dejavnike (t.i. ESG dejavnike) in s tem podjetja vzpodbujamo k trajnostnemu delovanju.

Primernost naložbe za zeleno financiranje za različne sektorje v angleškem jeziku lahko preverite na naslednji povezavi: EIB Green Eligibility Checker

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.