About SID Bank
Trajnostno delovanje

SID banka je iniciator naložb v trajnostno gospodarstvo in promotor krožnega gospodarstva že od leta 2010.

V SID banki s svojim delovanjem v okviru poslanstva in danih pooblastil prispevamo k uresničevanju širših družbenih ciljev, skladnih s ključnimi elementi trajnostnega razvoja Slovenije, ki temeljijo na uspešnem gospodarstvu, socialni varnosti in skrbi za okolje.

Slovenskemu gospodarstvu zagotavljamo financiranje na področju obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, čistega transporta, preprečevanja in nadzora onesnaževanj, trajnostnega upravljanja vod in odpadnih vod, zelenih stavb, okoljskega trajnostnega upravljanje živih naravnih virov in rabe zemljišč ter izdelkov, proizvodnje, tehnologije in postopkov krožnega gospodarstva, itd.

V postopke financiranja vgrajujemo okoljske, družbene in korporativne dejavnike (t.i. ESG dejavnike) in s tem podjetja vzpodbujamo k trajnostnemu delovanju.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

15. June 2022

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC; Governor: MAEDA Tadashi) signed a memorandum of understanding (MOU) on June 14 with the SID banka, d.d., Ljubljana (SID Bank; President:...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.