O banki
Sporočila za javnost

2024

25. marec 2024: Gospodarstvu letos na voljo preko 512 milijonov evrov povratnih sredstev

 

2023

21. december 2023: Refinanciranje dolgoročnega sindiciranega posojila

23. oktober 2023: SID banka in gospodarsko ministrstvo vzpostavila nov posojilni sklad v višini 100 milijonov evrov

10. julij 2023: SID banka omogočila financiranje zelene transformacije drogov in rondelic podjetja Talum d. d.

19. junij 2023: SID banka je sklenila novo dolgoročno zadolžitev z nemško razvojno banko KfW za financiranje slovenskega gospodarstva

16. junij 2023: Do konca leta gospodarstvu na voljo 258 milijonov evrov povratnih sredstev

8. junij 2023: SID banka podpisala jamstveni sporazum za ugodnejše ter dostopnejše financiranje trajnostnih naložb, inovacij in digitalizacije

12. april 2023: SID banka je uspešno prestala stebrno oceno Evropske komisije

21. marec 2023: Na Škofijah odprli novo sodobno šolo

21. februar 2023: Gorenjska banka s storitvami faktoringa predstavlja pomemben finančni steber podpore gospodarstvu

 

2022

23. december 2022: SID banka je črpala celotna kohezijska sredstva v višini skoraj 300 milijonov evrov za nadaljnje financiranje slovenskih podjetij in občin 

27. oktober 2022: Dobrodelna donacija ob 30. obletnici SID banke

22. september 2022: SID banka v Ljubljani gostila uprave večine evropskih razvojnih bank in spodbujevalnih institucij – članic NEFI

15. junij 2022: Podpis dogovora o spodbujanju sodelovanja med Japonsko in Slovenijo in sodelovanju med SID banko in Japonsko banko za mednarodno sodelovanje (JBIC)

5. maj 2022: SID banka je v letu 2021 povečala kreditni portfelj na 1,8 milijarde evrov, pri obsegu zavarovalnih poslov pa je dosegla rekordnih 2,8 milijarde evrov

22. april 2022: Z donacijo SID banke je v Čebelarskem muzeju v Radovljici zaživela nova razstava, namenjena ozaveščanju o pomembnosti opraševalcev

4. april 2022: SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila razširjen Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (Slovene Equity Growth Investment Programme - SEGIP) s 100 milijonov EUR na 220 milijonov EUR

24. marec 2022: SID banka in Evropski investicijski sklad (EIF) sta sklenila razširiti v letu 2017 vzpostavljen Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (Slovene Equity Growth Investment Programme - SEGIP) za dodatnih 100 milijonov EUR

10. februar 2022: Gradnja ukrajinskega optičnega omrežja z ukrajinsko slovenskim partnerstvom

 

2021

23. december 2021: Pri SID banki na voljo nov 100 milijonski program za financiranje občin in javnega sektorja

15. december 2021: 3,3 milijonsko posojilo SID banke soomogočilo investicijo v izgradnjo 142 javnih najemnih stanovanj in garažno hišo za mlade družine, starejše in upravičence do neprofitnih stanovanj

5. november 2021: 2,9 milijonsko posojilo SID banke doprineslo k trajnostnemu razvoju lesno-predelovalne verige slovenskega gospodarstva

25. oktober 2021: SID banka pripravlja nov 100 milijonski program za financiranje občin

11. oktober 2021: 150 milijonov evrov SID banke za financiranje naložb in obratnih sredstev z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (EGF) s številnimi ugodnostmi za podjetja

5. oktober 2021: SID banka je v dobrih dveh letih uspešno črpala več kot 190 milijonov evrov kohezijskih sredstev

25. avgust 2021: Izvedenih 110 uspešnih infrastrukturnih projektov slovenskih občin, ki jih je financirala SID banka

5. avgust 2021: Ob iztekajočem mandatu uprave SID banke je nadzorni svet za novo mandatno obdobje imenoval nove člane uprave banke

26. julij 2021: Evropski investicijski sklad, SID banka in Hrvaška banka za obnovo in razvoj so vzpostavili novo regionalno platformo za naložbe v sklade tveganega kapitala za financiranje inovativnih tehnoloških raziskovalnih projektov ter intelektualne lastnine univerz in raziskovalnih institutov ter njihove komercializacije v gospodarstvu

16. julij 2021: Podjetje Pet Pak in SID banka sta danes slavnostno odprla nov poslovno – proizvodni objekt v Postojni, s katerim bo podjetje podvojilo proizvodne kapacitete in je posledica 10 milijonskega dolgoročnega posojila SID banke

15. julij 2021: 4 milijonsko posojilo SID banke omogočilo investicijo v krepitev trajnostnega razvoja turizma

2. julij 2021: Z donacijo SID banke na Ljubljanskem gradu zaživela replika Plečnikovega čebelnjaka z dvorca v Lanem na Češkem

25. maj 2021: Predstavniki Mestne občine Koper in SID banke so danes slavnostno odprli novo podzemno garažno hišo, ki bo razbremenila in revitalizirala staro mestno jedro

24. maj 2021: Nova posojila za podjetja, ki delujejo na področju cestnih prevozov, na voljo pri SID banki

20. maj 2021: SID banka je v letu 2020 znatno okrepila financiranje in zavarovanje ter tako kreditni portfelj zvišala na 1,77 milijarde evrov ter obseg kratkoročnih in srednjeročnih pozavarovalnih limitov na 1,79 milijarde evrov

26. april 2021: Novih 40 milijonov EUR za financiranje naložbenih projektov, ki pospešujejo prehod v krožno trajnostno gospodarstvo

19. april 2021: Župani desetih dolenjskih in belokranjskih občin podpisali pogodbo za izgradnjo druge faze Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske

11. marec 2021: S portfeljskimi garancijami za RRI v okviru Sklada skladov malim in srednje velikim podjetjem širimo dostop do financiranja razvojno pomembnih projektov

 

2020

10. december 2020: Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP) in skladi zasebnega kapitala uspešni pri lastninskem financiranju

30. november 2020: Iz naslova sredstev zelene obveznice SID banke, vloženih v zelene projekte, bo vsak milijon EUR na letni ravni prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 615 ton CO2

9. november 2020: SID banka organizirala mednarodno virtualno konferenco Investicijskega sklada pobude Tri morja in bo vplačala v Investicijski sklad 23 milijonov evrov

3. november 2020: Slovenska podjetja lahko v drugem valu epidemije s prilagojenimi oblikami financiranj ter instrumenti zavarovanj preko SID banke ublažijo finančne posledice epidemije COVID-19

22. oktober 2020: SID banka s Skladom skladov COVID-19 uspešno blaži posledice epidemije na gospodarstvo

2. oktober 2020: Nov sklad SID banke iz evropskih kohezijskih sredstev za omilitev posledic epidemije COVID-19

31. avgust 2020: SID banka je kot pooblaščenka Republike Slovenije, skladno s sredi maja objavljeno uredbo vlade ZIUZEOP ter s koncem junija objavljeno uredbo ZDLGPE, sredi julija pričela z izvajanjem obeh uzakonjenih poroštvenih shem

2. julij 2020: SID BANKA na mednarodnih kapitalskih trgih uspešno izdala »COVID19» obveznice

27. maj 2020: Slovenskim podjetjem 200 milijonov evrov likvidnostnih posojil in 150 milijonov evrov zavarovalnih ter pozavarovalnih poslov SID banke v času epidemije

19. maj 2020: SID banka s portfeljskimi garancijami v okviru Sklada skladov malim in srednje velikim podjetjem izboljšuje dostop do virov financiranja pri poslovnih bankah in hranilnicah

13. maj 2020: SID banka je s Coface PKZ in Zavarovalnico Triglav podpisala pozavarovalno pogodbo, ki zagotavlja dodatne kapacitete za odobravanje limitov za zavarovalno kritje, ki bodo omogočali slovenskim izvoznikom lažjo premostitev kriznih razmer 

16. marec 2020: Novih 100 mio evrov za mikro, mala, srednja in Mid-Cap podjetja s strani SID banke in EIB

10. marec 2020: Ublažitev finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 v gospodarstvu

2. marec 2020: Best Regional Development Bank – Southeast Europe 2019Best Regional Development Bank – Southeast Europe 2019

9. januar 2020: SID banka je z Evropsko unijo podpisala administrativni sporazum o kombiniranem financiranju na področju Instrumenta za povezovanje Evrope v prometnem sektorju

 

2019

9. december: SID banka uspešno črpala drugo tranšo kohezijskih sredstev, s katerimi v okviru Sklada skladov nudi financiranje podjetij in občin

14. november 2019: SID banka zelo uspešno plasira kohezijska sredstva 

8. november 2019: SID banka spremlja slovenska podjetja tudi na afriških trgih

5. november 2019: Sodelovanje Čebelarske zveze Slovenije s SID Banko

4. november 2019: SID banka podpisala sporazum o financiranju vzpostavitve in izvajanja investicijskih svetovalnih storitev 

22. julij 2019: SID banka ponuja lastniško in kvazi lastniško financiranje preko Slovenskega podjetniškega sklada

18. junij 2019: SID banka izdala obveznico na mednarodnih kapitalskih trgih

4. junij 2019: 15 milijonov evrov za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije preko Gorenjske banke

13. maj 2019: Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala

15. april 2019: S prevzemom Prve kreditne zavarovalnice SID-PKZ, Coface okrepil svoj položaj na trgu v jadranski regiji 

11. april 2019: Podpora slovenskih podjetij na trgih zunaj EU 

3. april 2019: Novih 42 milijonov eurov posojil za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije preko SID banke

9. januar 2019: Slovenski podjetniški sklad z novo ponudbo mikroposojil iz Sklada skladov SID banke za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva

 

2018

4. december 2018: SID banka izdala prvo zeleno obveznico na mednarodnih kapitalskih trgih

25. oktober 2018: Primorska hranilnica Vipava je obogatila svojo ponudbo s podjetniškimi mikrokrediti iz Sklada skladov

19. september 2018: SID banka s štirimi novimi programi financiranja podjetij

6. september 2018: SID banka in Coface sta podpisala pogodbo o prodaji SID - Prve kreditne zavarovalnice

5. september 2018: SID banka in Sberbank s prvimi posojili iz Sklada skladov

1. junij 2018: Posebni krediti za spodbujanje internacionalizacije MSP, turizma, naložb in projektov gozdno-lesne predelovalne verige

13. april 2018: Ugodni krediti SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov

 

2017

24. november 2017: Oblikovanje prvega Sklada skladov za financiranje razvoja in podjetništva iz evropskih kohezijskih sredstev

16. november 2017: SID banka in EIF sta vzpostavila naložbeni program kapitalske rasti za lastniško financiranje slovenskih podjetij 

8. november 2017: Aktualne informacije glede prodaje SID - Prve kreditne zavarovalnice

5. april 2017: 25 let SID banke

28. marec 2017: SID banka po odpravi mednarodnih sankcij aktivno zavaruje slovenski izvoz v Iran

27. marec 2017: SID banka začenja postopek prodaje SID - Prve kreditne zavarovalnice

20. januar 2017: Predstavitev posojil za kapitalsko utrjevanje MSP na Kopah

 

2016

22. november 2016: Predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan imenovan v upravni odbor EAPB

26. september 2016: SID banka je razvila nov finančni produkt za občine

22. september 2016: Golea in SID banka skupaj v prvem slovenskem projektu v okviru Junckerjevega načrta

4. marec 2016: Posojila z dolgim moratorijem za MSP

9. februar 2016: Novi programi financiranja za razvoj in MSP

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.