Mala in srednja podjetja
Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1)

Želite financirati investicije na različnih področjih vašega delovanja?

Ste podjetje z najmanj 2 zaposlenimi in poslujete najmanj 2 polni poslovni leti?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • MSP in velika podjetja.
 • Zadruge. 

Program vam omogoča

 • Maksimalen kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
 • Dobo kreditiranja od 6 do 20 let.
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.
 • Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Kredit lahko pridobite, če

 • Se bo investicija končala v 5ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z investicijo lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita. 
 • Bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Vaš partner v vseh fazah poslovanja

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na področju:

 • Podjetniških projektov v vseh fazah razvoja.
 • Raziskav in razvoja z namenom spodbujanja konkurenčnosti in razvoja.
 • Spodbujanja in izboljševanja nivojev izobrazbe, znanj in upravljanja znanj ter spodbud potrebnim prekvalifikacijam ter pridobivanje specifičnih znanj.
 • Zaposlovanja težje zaposljivih oseb.
 • Varovanja okolja in energetske učinkovitosti.
 • Regionalnega razvoja.
 • Stanovanjskem področju določenim kategorijam prebivalstva.
 • Gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo financiranje investicij na različnih področjih vašega delovanja.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita, temveč le strošek notarja za ureditev zavarovanj.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za oddajo vloge                        

Do porabe sredstev.

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.