Naložbeni načrt za Evropo
Naložbeni načrt za Evropo

SID banka - vstopna točka za Slovenijo za Naložbeni načrt za Evropo

SID banka je 26. novembra 2015 z Evropsko investicijsko banko (EIB) sklenila memorandum o sodelovanju, na podlagi katerega banki skupaj delujeta v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH).

SID banka je tako uradno postala vstopna točka za slovenska podjetja in druge organizacije, ki želijo sodelovati v projektih Naložbenega načrta za Evropo oz. konkretneje Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).

Naložbeni program kapitalske rasti za lastniško financiranje slovenskih podjetij

SID banka ter Evropski investicijski sklad (EIF) sta 16. novembra 2017 vzpostavila svoj prvi, 100 milijonov evrov obsežen investicijski program “Slovenski naložbeni program kapitalske rasti” (v nadaljevanju: program). Cilj programa je lastniško podpreti slovenska inovativna in hitro rastoča mala in srednje velika podjetja, mid-cap podjetja z do 3000 zaposlenimi ter ustvarjanje novih delovnih mest v Sloveniji. Program je podprl Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), ki predstavlja jedro Naložbenega načrta za Evropo.

Podrobne informacije za zainteresirane upravljavce skladov

EIF in SID banka sta na podlagi 15-letnega strateškega partnerstva skupaj razvili program, v katerega sta vložili vsaka po 50 milijonov evrov. Pričakuje se, da bo program mobiliziral lastniško financiranje v Sloveniji oziroma dodatne naložbe zasebnega sektorja v delniške investicijske sklade zasebnega kapitala, s ciljem podpreti upravljavce takšnih skladov, katerih naložbeni fokus v pomembnem obsegu predstavljajo slovenska podjetja. Poleg lastniškega financiranja slovenskih podjetij prek skladov zasebnega kapitala bo program podprl lastniško financiranje slovenskih podjetij tudi v obliki soinvestiranja.

Program, ki pokriva vse gospodarske dejavnosti, bo na podlagi mandata SID banke upravljal in izvajal EIF, ki je največji upravljavec skladov v EU. Del sredstev, razpoložljivih v okviru programa, v obsegu najmanj 40 milijonov evrov, bo namenjen doseganju dodatnega cilja - to je razvoja trga in inštitucionalnih zmogljivosti lastniškega financiranja v Sloveniji. EIF bo zato v letu 2018 objavil ločen postopek izbire upravljavcev skladov zasebnega kapitala, ki bo naslavljal zlasti tiste upravljavce skladov, ki bodo v Sloveniji in naložbeno osredotočeni na Slovenijo.

Program je eden prvih programov lastniškega financiranja, ki jih je na podlagi t. i. EIF-NPI Equity Platforme, katere soustanovitelja sta SID banka in EIF, in Naložbenega načrta za Evropo vzpostavil EIF v sodelovanju z nacionalnimi spodbujevalnimi inštitucijami (NPI) v Evropski uniji. Program predstavlja skupno delovanje SID banke kot NPI in EIF.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.