Mala in srednja podjetja
Sklad tveganega kapitala za naložbe v podjetja v zgodnji fazi razvoja (VC sklad)

Namen vzpostavitve sklada je podpora slovenskim malim in srednje velikim podjetjem v zgodnji fazi razvoja in v fazi hitre rasti, ki do financiranja težje dostopajo, a ga potrebujejo za preboj iz zgodnje faze v fazo rasti.

Komu je sklad namenjen:

  • inovativnim malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki imajo sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji,

  • so v zgodnji fazi razvoja - zagonski oz. start-up fazi (t. i. »post-seed« oz. »Series A«) in v fazi hitre rasti (t. i. »scale-up phase« - »Series B«),

  • so organizirana kot gospodarska družba (d.o .o. ali d. d.),

  • poslujejo najmanj 3 mesece in največ 5 let (razen v primeru, ko gre za podjetje v fazi hitre rasti),

  • imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika za polni delovni čas.

 

Oblike/način financiranja:

  • neposredne naložbe v lastniški kapital

  • instrumenti kvazi-lastniškega financiranja

 

V sklad bosta SID banka in EIF (Evropski investicijski sklad) vplačala vsak po 22 milijonov evrov, minimalni lastni vložek pa mora dati tudi upravljalec sklada, ki bo izbran s strani EIF po postopku javnega razpisa v obliki t. i. »Closed Call«.

VC sklad je del Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti - SEGIP, ki obsega prvotni program SEGIP (100 mio EUR) podprt s sredstvi EFSI (Junckerjev plan) in njegovo dopolnitev SEGIP Top-Up (120 mio EUR) podprt s sredstvi InvestEU v skupni višini 220 mio EUR zagotovljenega lastniškega financiranja za pretežno izključno slovenska podjetja s strani SID banke in EIF.

 

Kontakt

Natalija Stošicki, direktorica

Oddelek za naložbe in evropske programe

E: Natalija.Stosicki@sid.si

T: 01 200 74 86

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
26. September 2023

2. septembra 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 (ZIUOPZP). Velja za vse, ki so utrpeli škodo v...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.