Financiranje občin in javnega sektorja (JAVNI SEKTOR 1)

Program JAVNI SEKTOR 1 je namenjen občinam in javnemu sektorju, katerih javno financiranje ni predmet pravil o državni pomoči. 

Načrtujete investicijo in potrebujete dolgoročno financiranje?

Program je namenjen občinam in javnemu sektorju, katerih javno financiranje ni predmet pravil o državni pomoči. 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Občine ali drug subjekt javnega sektorja, ki je lastnik ali operater javne infrastrukture

Namen financiranja

 • Izvedba naložb na območju Republike Slovenije, katerih javno financiranje ni predmet pravil o državni pomoči.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini najmanj 50.000 EUR 
 • Doba kreditiranja od 1 do 25 let.
 • Financiranje do 85 % vrednosti naložb vključno z nevračljivim DDV.
 • Spremenljiva obrestna mera.
 • Moratorij do 1/2 ročnosti kredita oziroma največ 5 let
 • Kredit brez zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če:

 • se bo naložba uporabljala zgolj za negospodarske dejavnosti,

ali

 • se bo naložba uporabljala za negospodarske in gospodarske dejavnosti, vendar mora gospodarska uporaba ostati zgolj pomožne narave,

ali

 • bo naložba namenjena zagotavljanju običajnih storitev znotraj javne infrastrukture,

ali

 • bo naložba zadevala gospodarsko dejavnost, ki je predmet pravnega monopola,

ali

 • bo naložba zadevala gospodarsko dejavnost, vendar ne bo konkurirala drugim infrastrukturam; je zasebno financiranje v sektorju zanemarljivo in ne daje selektivne prednosti posameznemu podjetju ali sektorju.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je zagotoviti dodatne in potrebam občin prilagojeno dolgoročno financiranje.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev preko elektronske pošte: obcine@sid.si in na naslov: SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana.

SID banka si pridržuje pravico do spremembe posebnih pogojev in kreditne pogodbe kot posledice usklajevanja pogojev finančnih virov (EIB).

Informativna zloženka

Informativna zloženka za program Javni sektor 1

Kontakt

Telefon: 01/2007 798

e-mail: obcine@sid.si

Pokličite 01 200 77 98 ali nam pišite na obcine@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.