Financiranje občin

Občinam nudimo dolgoročno financiranje naložb v lokalno javno infrastrukturo ter lokalnih ukrepov učinkovite rabe energije in stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Občine.

Nameni financiranja

 • Izgradnja šol, vrtcev, kanalizacije, cest in drugih infrastrukturnih projektov.
 • Naložbe v zvezi z ukrepi varstva okolja.
 • Naložbe v zvezi z ukrepi učinkovite rabe energije (energetska sanacija občinskih stavb, razsvetljava...).
 • Naložbe v neprofitna najemna stanovanja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 34.000€ do 17.000.000€ za dobo 5-20 let.
 • Financiranje do 85% celotnih stroškov.
 • Možnost pridobitve variabilne in fiksne obrestne mere.
 • Moratorija na odplačilo glavnice za čas izvajanja projekta.
 • Kredit brez zavarovanj.
 • Drugi pogoji skladno s programom in pogoji SID banke.

Pomembno

 • Dopustno trajanje projekta je največ 5 let.
 • Občina lahko odda več vlog za različne projekte.
 • S programom se lahko podpirajo tudi projekti javno zasebnega partnerstva.
 • Črpanje kredita po pridobitvi soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi.

Vaš partner pri razvoju

Naš cilj je zagotoviti dodatne in posebnim potrebam občin prilagojene instrumente dolgoročnega financiranja.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Rok za oddajo vloge

Do porabe sredstev preko elektronske pošte: obcine@sid.si in na naslov: SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana.

Kontakt

Telefon: 01/2007 480 ali e-mail: obcine@sid.si

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.