O banki
Certifikat Green Star

SID banka je ponosna prejemnica certifikata Green Star

Trajnostno poslovanje je nujnost današnjega časa. Sprejeti trajnost v poslovanju, pomeni, da priznamo in se zavedamo, da vse poslovne odločitve pomembno vplivajo na planet in ljudi tako na negativen kot na pozitiven način. Zato smo v SID banki zelo ponosni na trajnostno usmeritev in predanost k zmanjševanju našega vpliva na okolje. Dokaz temu je med drugim tudi prejetje certifikata Green Star, ki ga podeljuje zavod CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo.

Certifikat Green Star je rezultat dolgoletnih prizadevanj banke za zmanjšanje ogljičnega odtisa, spodbujanje naložb v obnovljive vire energije ter podporo trajnostnim projektom, krožnemu gospodarstvu in trajnostno naravnanim podjetjem.

Certifikat tudi potrjuje, da je SID banka aktivna na poti zelene preobrazbe, ki vodi h globalnim, evropskim in nacionalnim ciljem doseganja trajnosti ter podnebne nevtralnosti. Ta dosežek nas postavlja med vodilne trajnostno naravnane banke in potrjuje našo zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem, človeškimi viri, viri energije in odpadki.

SID banka je pridobila 4 zvezdice, kar jo uvršča v kategorijo Zeleni voditelj. To pomeni, da SID banka sodi napredna podjetja, ki:

 • imajo načela trajnostnega poslovanja močno vpeta v poslovno strategijo in poslovne modele,
 • odgovornost za trajnostno poslovanje prevzema vodstvo podjetja,
 • si prizadevajo za oceno podnebnih tveganj in izkoriščanje priložnosti na poti zelene preobrazbe,
 • aktivno prispevajo k podnebni nevtralnosti,
 • imajo ambiciozno postavljene podnebne in druge okoljske cilje,
 • merijo stanje na vseh treh ESG področjih,
 • ocenjujejo vpliv podnebnih tveganj na svoje poslovanje, dobavno in uporabno verigo,
 • na podlagi zastavljenih ciljev izbirajo ustrezne ukrepe,
 • imajo izkušnje z uvajanjem trajnostnih rešitev, za katere sprejemajo odločitve na osnovi podatkov,
 • pri zeleni preobrazbi in trajnostnem poslovanju aktivno sodelujejo zaposleni in relevantnimi partnerji in
 • si prizadevajo za ustrezno komuniciranje doseganja napredka tako znotraj podjetja, kot zunanjim deležnikom.

Osnova za izdajo certifikata Green Star je CER-ova ESG ocena, ki temelji na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter EU zakonodaji. Gre za digitalno orodje, ki s pomočjo vprašalnika (ESG) omogoči zbir vseh relevantnih podatkov za izračun podnebnega in okoljskega odtisa podjetja. Certifikat Green Star se obnavlja letno.

Ta dosežek potrjuje predanost SID banke k trajnostnemu poslovanju in prizadevanja za ustvarjanje bolj zelenega in trajnostnega jutri, saj si v SID banki že vrsto let prizadevamo za trajnost in varovanje okolja.

Skupaj z našimi strankami in poslovnimi partnerji se bomo še naprej osredotočali na ustvarjanje pozitivnih sprememb trajnostne prihodnosti. Nadaljevali bomo s svojim trajnostnim delovanjem in iskanjem novih načinov za zmanjšanje vpliva banke na okolje.

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.