About SID Bank
Certifikat Green Star

SID banka je ponosna prejemnica certifikata Green Star

Trajnostno poslovanje je nujnost današnjega časa. Sprejeti trajnost v poslovanju, pomeni, da priznamo in se zavedamo, da vse poslovne odločitve pomembno vplivajo na planet in ljudi tako na negativen kot na pozitiven način. Zato smo v SID banki zelo ponosni na trajnostno usmeritev in predanost k zmanjševanju našega vpliva na okolje. Dokaz temu je med drugim tudi prejetje certifikata Green Star, ki ga podeljuje zavod CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo.

Certifikat Green Star je rezultat dolgoletnih prizadevanj banke za zmanjšanje ogljičnega odtisa, spodbujanje naložb v obnovljive vire energije ter podporo trajnostnim projektom, krožnemu gospodarstvu in trajnostno naravnanim podjetjem.

Certifikat tudi potrjuje, da je SID banka aktivna na poti zelene preobrazbe, ki vodi h globalnim, evropskim in nacionalnim ciljem doseganja trajnosti ter podnebne nevtralnosti. Ta dosežek nas postavlja med vodilne trajnostno naravnane banke in potrjuje našo zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem, človeškimi viri, viri energije in odpadki.

SID banka je pridobila 4 zvezdice, kar jo uvršča v kategorijo Zeleni voditelj. To pomeni, da SID banka sodi napredna podjetja, ki:

 • imajo načela trajnostnega poslovanja močno vpeta v poslovno strategijo in poslovne modele,
 • odgovornost za trajnostno poslovanje prevzema vodstvo podjetja,
 • si prizadevajo za oceno podnebnih tveganj in izkoriščanje priložnosti na poti zelene preobrazbe,
 • aktivno prispevajo k podnebni nevtralnosti,
 • imajo ambiciozno postavljene podnebne in druge okoljske cilje,
 • merijo stanje na vseh treh ESG področjih,
 • ocenjujejo vpliv podnebnih tveganj na svoje poslovanje, dobavno in uporabno verigo,
 • na podlagi zastavljenih ciljev izbirajo ustrezne ukrepe,
 • imajo izkušnje z uvajanjem trajnostnih rešitev, za katere sprejemajo odločitve na osnovi podatkov,
 • pri zeleni preobrazbi in trajnostnem poslovanju aktivno sodelujejo zaposleni in relevantnimi partnerji in
 • si prizadevajo za ustrezno komuniciranje doseganja napredka tako znotraj podjetja, kot zunanjim deležnikom.

Osnova za izdajo certifikata Green Star je CER-ova ESG ocena, ki temelji na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter EU zakonodaji. Gre za digitalno orodje, ki s pomočjo vprašalnika (ESG) omogoči zbir vseh relevantnih podatkov za izračun podnebnega in okoljskega odtisa podjetja. Certifikat Green Star se obnavlja letno.

Ta dosežek potrjuje predanost SID banke k trajnostnemu poslovanju in prizadevanja za ustvarjanje bolj zelenega in trajnostnega jutri, saj si v SID banki že vrsto let prizadevamo za trajnost in varovanje okolja.

Skupaj z našimi strankami in poslovnimi partnerji se bomo še naprej osredotočali na ustvarjanje pozitivnih sprememb trajnostne prihodnosti. Nadaljevali bomo s svojim trajnostnim delovanjem in iskanjem novih načinov za zmanjšanje vpliva banke na okolje.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.