About SID Bank
Javna naročila

Aktualna javna naročila

Javno naročilo: JN 142/2020 Stebrna ocena (Pillar Assessment under the conditions specified by the European Commission)

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (Procurement documentation)

Annex 5 Terms of reference

Annex 5.1 Terms of reference - Annex 1 (closed part)

Annex 5.2 Terms of reference - Annex 2

Annex 5.3 Terms of reference - Annex 2A

Annex 5.4 Terms of reference - Annex 3

Annex 5.5 Terms of reference - Annex 4

Annex 9 Draft Service Agreement

ESPD obrazec

ESPD form ENG

Javno naročilo: JN 140/2020 Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

 

Javno naročilo: Storitve medijskih agencij - organizacija dogodkov

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

 

Zaključena javna naročila

Javno naročilo: JN 126/2020 Stebrna ocena (Pillar Assessment under the conditions specified by the European Commission)

Javno naročilo: JN 138/2020 Izbor finančnega posrednika za izvajanje finančnega inštrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020) / COVID-19«

Javno naročilo:Telekomunikacijske storitve

Javno naročilo: Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov

Javno naročilo: Storitve medijskih agencij
Javno naročilo: Najem licenc za Microsoft programsko opremo
Javno naročilo: Nakup, podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo

Javno naročilo: Priprava specifikacij za nov razširjeni jedrni informacijski sistem SID banke in svetovanje pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila za nov razširjeni jedrni informacijski sistem SID banke (JN 122/2019)

Javno naročilo: Aplikacija za podporo funkciji skladnosti

Javno naročilo: Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča

Javno naročilo: Izdelava Celostne prometne strategije občine Ankaran JN 131/2020

Javno naročilo: Izdelava Celostne prometne strategije občine Ankaran
Javno naročilo: Prenova sistema za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov
Javno naročilo: Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov
Javno naročilo: JN 118/2019 Najem, implementacija in vzdrževanje programske opreme za zavarovanje kreditov in investicij ter pozavarovanje / Public procurement: JN 118/2019 Software license, implementation and maintenance of credit and investment insurance and reinsurance software
Javno naročilo: JN 120/2019 Nakup, implementacija in vzdrževanje programske opreme za zavarovanje kreditov in investicij ter pozavarovanje / Public procurement: JN 120/2019 Purchase, implementation and maintenance of credit and investment insurance and reinsurance software

Javno naročilo: Aplikacija za podporo funkciji skladnosti

Javno naročilo: Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov

Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih
Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočega osebnega vozila JN 117/2019
Javno naročilo: Prenova sistema za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov

Javno naročilo: Priprava specifikacij za nov razširjeni jedrni informacijski sistem SID banke in svetovanje pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila za nov razširjeni jedrni informacijski sistem SID banke

Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil JN 113/2019
Javno naročilo/Public Contract: Programska oprema za zavarovanje kreditov in investicij in pozavarovanje/Credit and Investment Insurance and Reinsurance Software
Javno naročilo: Izvedba gradbeno obrtniških del v poslovnih prostorih SID banke
Javno naročilo: Telekomunikacijske storitve

Javno naročilo: Prenova sistema za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov

Javno naročilo: Vzdrževanje in nadgradnje spletne programske rešitve za izmenjavo poročil s komitenti in poročanje

Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil

Javno naročilo: Dostop in uporaba SWIFT omrežja / Access to SWIFT infrastructure including support services

Javno naročilo: Optimizacija poslovnih procesov SID banke
Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil
Javno naročilo: Izbor finančnega posrednika za izvajanje finančnega inštrumenta "EKP posojila za RRI (2014-2020)"
Javno naročilo: Revidiranje ločenih računovodskih izkazov SID banke in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovna leta 2019-2022

Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih

Javno naročilo: JN 97/2018 Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta "EKP posojila za RRI (2014-2020)"
Javno naročilo: JN 98/2018 Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta "EKP Mikroposojila za MSP (2014-2020)"
Javno naročilo: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme

Javno naročilo: Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta "EKP posojila za RRI (2014-2020)" 
Javno naročilo: Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta "EKP Mikroposojila za MSP (2014-2020)"

Javno naročilo: Obnovitev licenc in vzdrževanje požarne pregrade Check Point
Javno naročilo: Nakup finančnih izkazov ter zbirnih finančnih izkazov po panogah za GD-je za obdobje 2017–2019 in finančnih izkazov ter zbirnih finančnih izkazov po panogah za S.P.-je in zadruge za obdobje 2016–2019
Javno naročilo: Vzdrževanje informacijske in komunikacijske opreme
Javno naročilo: Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov

Javno naročilo: Vzdrževanje in nadgradnje dokumentnega informacijskega sistema BusinessConnect 
Javno naročilo: Oprema za zaščito informacijskega sistema pred naprednimi grožnjami ATP (''Advanced Threat Protection'')
Javno naročilo: Dobava in vgradnja steklenih predelnih sten
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih
Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil
Javno naročilo: Dobava in vgradnja talnih oblog 
Javno naročilo: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana 
Javno naročilo: Svetovanje na področju vzpostavitve finančnih instrumentov podprtih s strani strukturnih in investicijskih skladov EU 2014 - 2020 
Javno naročilo: Sistem za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM)
Javno naročilo: Nakup letalskih vozovnic 
Javno naročilo: Najem licenc za Microsoft programsko opremo
Javno naročilo: Programska oprema za podporo MSRP9  
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja 
Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil  
Javno naročilo: Storitve vzdrževanja in razvoja rešitev na področju podatkovnega skladišča 
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih
Javno naročilo: Svetovanje na področjih odnosov z javnostjo in marketinga ter podpora komunikacijskim aktivnostim
Javno naročilo: Nakup, implementacija in integracija spletne programske rešitve za izmenjavo poročil s komitenti in poročanje
Javno naročilo: Nakup energijsko učinkovitih tiskalniških in multifunkcijskih naprav ter izvajanje storitev polnega sistemskega vzdrževanja naprav
Javno naročilo: Dostop do baze podatkov o pomembnejših svetovnih bankah
Javno naročilo: Nakup, podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo
Javno naročilo: Priprava analize vrzeli in analize vpliva uvedbe MSRP 9 na SID banko in Skupino SID banka
Javno naročilo: Storitve cenilcev 
Javno naročilo: Vzdrževanje informacijske in komunikacijske opreme 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke, d.d., Ljubljana, uprave, nadzornega sveta in ostalih vodilnih zaposlenih SID banke, d.d., Ljubljana ter odvisnih družb
Javno naročilo:Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in projektorjev  
Javno naročilo: Podpora in dokup licenc za Check Point programsko opremo  
Javno naročilo: Revidiranje ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovna leta 2015-2018 
Javno naročilo: Nakup letalskih vozovnic 
Javno naročilo: Zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana 
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke, d.d., Ljubljana, uprave, nadzornega sveta in ostalih vodilnih zaposlenih SID banke, d.d., Ljubljana ter odvisnih družb  
Javno naročilo: Zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana Javno naročilo: Nabava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov 
Javno naročilo: obnova stavbe Javno naročilo: Podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo Javno naročilo: Najem licenc za Microsoft programsko opremo 
Javno naročilo: Nakup rabljenega okoljsko manj obremenjujočega osebnega vozila 
Javno naročilo: Nabava računalniške opreme 
Javno naročilo: Svetovanje na področju odnosov z javnostjo in podpora komunikacijskim aktivnostim 
Javno naročilo: Zunanje izvajanje pregledov notranje revizije 
Javno naročilo: Prevajalske storitve 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke 
Javno naročilo: Nakup licenc za programsko opremo MicroStrategy 
Javno naročilo: Revidiranje posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovni leti 2013 in 2014 
Javno naročilo: Nakup in montaža dvigal

 

 

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
06. July 2020

SID Bank successfully launched Covid-19 response bonds in the amount of EUR 350 million on the international capital markets. The funds from the bonds will be used to finance the...

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.