SISBON
Sistem SISBON

SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb med člani sistema, ki so v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR) uporabniki sistema in upravljavci zbirk osebnih podatkov svojih komitentov. V sistemu SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti komitentov - fizičnih oseb.

SISBON je bil vzpostavljen z namenom, da omogoči članom učinkovito ocenjevanje in obvladovanja kreditnega tveganja in z namenom vzpodbujanja politik ter ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb.

V začetku leta 2020 je SID banka kot članica vstopila v sistem SISBON, v katerega v skladu z ZCKR poroča podatke o prevzetih poroštvih fizičnih oseb za obveznost kreditojemalca, ki je poslovni subjekt. Kot članica sistema ima SID banka hkrati tudi pravico do vpogleda in uporabe podatkov, ki se hranijo v SISBON, skladno z dovoljenimi nameni in v polnem obsegu razpoložljivih podatkov.

Pravica do izpisa svojih podatkov

Fizična oseba, za katero so bili v sistem SISBON posredovani podatki (v nadaljevanju: komitent), ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v sistemu SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kdo jih je posredoval ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vanje vpogledoval. Komitent lahko za izpis zaprosi pri kateremkoli članu SISBON ali pri Banki Slovenije na način, da izpolni obrazec ˝Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON˝ in ga odda pri kateremkoli članu ali Banki Slovenije. Izpis podatkov se komitentu posreduje s priporočeno pošto na želeni naslov ali pa ga komitent prevzame prek namenske spletne strani.

Pravica do popravka podatkov

Če komitent ugotovi nepravilnost v podatkih, ki se o njem združujejo in izmenjujejo prek sistema SISBON, lahko osebno zahteva njihov izbris oz. spremembo ali popravek pri tistem članu SISBON, ki je podatek poslal v sistem, in sicer tako, da izpolni obrazec ˝Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov iz SISBON˝. Komitent lahko zahtevo za popravek podatkov odda tudi na vložišču Banke Slovenije. Član SISBON mora ob utemeljenem zahtevku komitenta te podatke izbrisati, dopolniti ali popraviti brez nepotrebnega odlašanja oz. najpozneje v 10 delovnih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in komitenta o tem pisno obvestiti. V istem roku ga je dolžan obvestiti tudi o razlogih, zaradi katerih popravka ne bo izvedel.

V kolikor imate v zvezi s sistemom SISBON dodatna vprašanja, nam jih posredujte na elektronski naslov Generalni.Skrbnik.SISBON@sid.si.

Več informacij o sistemu SISBON vam je na razpolago na povezavi: 

Pokličite 01 200 75 00 ali nam pišite na info@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
24. April 2024

Objava letnega poročila SID banke za leto 2023, ki je oblikovano v viziji zelene prihodnosti, ki jo omogoča kapital....

25. Marec 2024

SID banka in Slovenski podjetniški sklad (SPS) bosta v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom do konca leta omogočila skupaj preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.