Velika podjetja
Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (Promet 2)

Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov, ki kot dejavnost izvajajo mestni in primestni kopenski potniški promet, medkrajevni in drug cestni potniški promet ter cestni tovorni promet.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 2.000.000 €.
 • Ročnost: najmanj 2 leti, zadnji obrok kredita pa ne sme zapasti kasneje kot 28. 6. 2030.
 • Predvidena obrestna mera: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.
 • Moratorij na odplačilo kredita (glavnice) je lahko največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 2 leti.
 • Vrste zavarovanj: poroštvo fizične osebe ali nepremičnina, premičnina in/ali drugo ustrezno zavarovanje.

Kredit lahko pridobite, če podjetje

 • ne deluje v sektorju kmetijstva, ribištva in akvakulture.
 • ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj  2 zaposlena.
 • iz finančnih izkazov za zaključeno poslovno leto 2021 prikaže, da je razmerje med prilagojenim finančnim dolgom in EBITDA manjše od 5, pri čemer velja, da je EBITDA večji od 0.
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • na dan odobritve kredita kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je prizadeta zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini (na primer: zmanjševanja povpraševanja, prekinitev obstoječih pogodb in projektov in posledično izgube prometa, motnje dobavne verige, neporavnana plačila iz Rusije ali Ukrajine, povečana tveganja kibernetskih napadov, povečanja stroškov in/ali zmanjšane količine dobavljenega materiala, surovin, energentov).

Svoje zastavljene cilje z nami dosezite lažje, hitreje in bolj zanesljivo.

 

Rok za črpanje in oddaja vloge

 • Skrajni rok za sklenitev kreditne pogodbe je 31. 12. 2023, po tem datumu pa je sklenitev kreditne pogodbe možna le, če je prišlo do podaljšanja veljavnosti sheme državne pomoči iz člena 5.1 posebnih pogojev.

 

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.