Mala in srednja podjetja
Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu (ORMG1)

Program ORMG1 omogoča financiranje podjetij, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini. 

Z njim lahko krijete 85 % naložbe v obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 2.000.000 €, če gre za kredit s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu po oddelku 2.1 Sporočila Komisije.
 • Kredit v višini od 100.000 € naprej, pri čemer je najvišji znesek nima omejitve, če gre za kredit s statusom pomoči de minimis.
 • Ročnost: od 2 do 8 let (status državne pomoči) oz. od 2 do 12 let (de minimis).
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice 2 leti, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.
 • Vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če podjetje

 • na dan odobritve kredita podjetje kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je utrpelo škodo zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize, izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini;
 • ni v postopku zaradi insolventnosti, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena;
 • ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, na katerega mu lahko SID banka nakaže sredstva kredita;
 • Dodatna pogoja za samostojnega podjetnika sta, da ima odprt poslovni račun ter vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih oddaja na AJPES.

Svoje zastavljene cilje z nami dosezite lažje, hitreje in bolj zanesljivo.

 

Rok za črpanje in oddaja vloge

 • Vloge sprejemamo od 13.04.2023 dalje. 
 • Skrajni rok za odobritev kredita je do porabe sredstev.
 • Rok za črpanje kredita je 30.11.2023.

 

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2021
mrd €
kreditni portfelj v letu 2021
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2021
04. Maj 2023

Objava letnega poročila SID banke za leto 2022

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.