Mala in srednja podjetja
Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu (ORMG2)

Program ORMG2 omogoča financiranje podjetij, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize. 

Z njim lahko krijete naložbe v obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije.

Kdo lahko pridobi kredit

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € 
 • Ročnosti: od 2 do 8 let (za obratna sredstva) pri kreditih odobrenih po pomoči de minimis, od 2 do 15 let (za naložbe) pri kreditih odobrenih po pomoči de minimis in od 2 do 8 let (za naložbe in obratna sredstva) pri kreditih odobrenih po Sporočilu Komisije po oddelkih 2.1 in 2.3.
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice znaša največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let za naložbe ter ne več kot 2 leti za obratna sredstva.
 • Vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko pridobite, če podjetje

 • Na dan odobritve kredita upravičenec kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je utrpelo škodo zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize, izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize.
 • Upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti.
 • Upravičenec posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
 • Dodatna pogoja za samostojnega podjetnika sta, da ima odprt poslovni račun ter vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih oddaja na AJPES.

Svoje zastavljene cilje z nami dosezite lažje, hitreje in bolj zanesljivo.

 

Rok za odobritev in črpanje kredita:

 • Rok za črpanje kredita je 31.12.2029

 

Informativna zloženka

Pokličite 01 200 74 80 ali nam pišite na financiranje@sid.si

držav
prisotni v letu 2022
mrd €
kreditni portfelj v letu 2022
mrd €
zavarovalni portfelj letu 2022
15. Julij 2024

SID banka, Evropski investicijski sklad in Hrvaška razvojna banka HBOR so postali temeljni vlagatelji v prvi sklad za tehnološke inovacije v Sloveniji in na Hrvaškem.

30. Maj 2024

SID banka je v mesecu aprilu letošnjega leta vzpostavila Okvir delovanja SID banke pri nakupu zelenih obveznic slovenskih podjetij. S to...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.