Javna naročila

Aktualna javna naročila   

Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil
 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 
ESPD obrazec 

Javno naročilo: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana

 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 
ESPD obrazec 

Javno naročilo: Dobava in vgradnja talnih oblog

 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 
ESPD obrazec 
 JN 70-2017 11 Merilo POPRAVEK
 JN 70-2017 Specifikacije POPRAVEK
 JN 70-2017 Vzorec ponudbe POPRAVEK

Javno naročilo: Oprema za zaščito informacijskega sistema pred naprednimi grožnjami ATP (''Advanced Threat Protection'')

 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 
ESPD obrazec 

 


Zaključena javna naročila 

Javno naročilo: Svetovanje na področju vzpostavitve finančnih instrumentov podprtih s strani strukturnih in investicijskih skladov EU 2014 - 2020
Javno naročilo: Sistem za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM)

Javno naročilo: Nakup letalskih vozovnic 
Javno naročilo: Najem licenc za Microsoft programsko opremo
Javno naročilo: Programska oprema za podporo MSRP9  

Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja 
Javno naročilo: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil  
Javno naročilo: Storitve vzdrževanja in razvoja rešitev na področju podatkovnega skladišča 
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja 
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih
Javno naročilo: Svetovanje na področjih odnosov z javnostjo in marketinga ter podpora komunikacijskim aktivnostim
Javno naročilo: Nakup, implementacija in integracija spletne programske rešitve za izmenjavo poročil s komitenti in poročanje
Javno naročilo: Nakup energijsko učinkovitih tiskalniških in multifunkcijskih naprav ter izvajanje storitev polnega sistemskega vzdrževanja naprav
Javno naročilo: Dostop do baze podatkov o pomembnejših svetovnih bankah
Javno naročilo: Nakup, podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo
Javno naročilo: Priprava analize vrzeli in analize vpliva uvedbe MSRP 9 na SID banko in Skupino SID banka
Javno naročilo: Storitve cenilcev
Javno naročilo: Vzdrževanje informacijske in komunikacijske opreme
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke, d.d., Ljubljana, uprave, nadzornega sveta in ostalih vodilnih zaposlenih SID banke, d.d., Ljubljana ter odvisnih družb 

Javno naročilo:Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in projektorjev  
Javno naročilo: Podpora in dokup licenc za Check Point programsko opremo  
Javno naročilo: Revidiranje ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovna leta 2015-2018
Javno naročilo: NAKUP LETALSKIH VOZOVNIC  
Javno naročilo: Zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana
Javno naročilo: Dobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirja na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke, d.d., Ljubljana, uprave, nadzornega sveta in ostalih vodilnih zaposlenih SID banke, d.d., Ljubljana ter odvisnih družb  
Javno naročilo: Zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov SID banke, d.d., Ljubljana Javno naročilo: Nabava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov
Javno naročilo: obnova stavbe Javno naročilo: Podpora in vzdrževanje licenc za IBM programsko opremo Javno naročilo: Najem licenc za Microsoft programsko opremo
Javno naročilo: Nakup rabljenega okoljsko manj obremenjujočega osebnega vozila
Javno naročilo: Nabava računalniške opreme
Javno naročilo: Svetovanje na področju odnosov z javnostjo in podpora komunikacijskim aktivnostim
Javno naročilo: Zunanje izvajanje pregledov notranje revizije
Javno naročilo: Prevajalske storitve
Javno naročilo: Zavarovanje odgovornosti SID banke
Javno naročilo: Nakup licenc za programsko opremo MicroStrategy
Javno naročilo: Revidiranje posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SID banka za poslovni leti 2013 in 2014
Javno naročilo: Nakup in montaža dvigal


Nazaj

Izdelava spletne strani: Telprom d.o.o.
Copyright 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. , Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | Pravna obvestila | Piškotki
Tel.:+386 1 2007 500, e-mail: info@sid.si, IBAN: SI56 0100 0000 3800 058, mat. št.: 5665493, id. št. za DDV: SI82155135, GIIN: 66SI1E.99999.SL.705