Sporočilo nadzornega sveta SID banke

Nadzorni svet je novega člana uprave imenoval na podlagi konkurenčnega postopka, v skladu z objavljenim javnim razpisom. Nov član uprave bo svojo funkcijo nastopil po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke. Razdelitev funkcij in pristojnosti v upravi banke bo opredeljena do nastopa mandata izbranega kandidata.

Novoimenovani član uprave banke bo s svojimi raznolikimi in bogatimi izkušnjami, ugledom in znanjem krepil vodstveno strukturo SID banke ter skupaj z obstoječima članoma uprave, mag. Damijanom Dolinarjem in mag. Stanko Šarc Majdič, zagotavljal nadaljnji razvoj in uspešno izpolnjevanje ključnih nalog izvozne in razvojne banke.

Borut Jamnik je bil pred imenovanjem za člana uprave SID banke od leta 2011 predsednik uprave Modre zavarovalnice, d.d., pred tem pa 3 leta predsednik uprave Kapitalske družbe, d.d.. Izkazuje dolgoletne vodstvene izkušnje v finančnem sektorju, poleg tega je kot dolgoletni predsednik Združenja članov nadzornih svetov (ZNS) in aktualen predsednik Strokovnega sveta ZNS prispeval h krepitvi korporativnega upravljanja slovenskih družb.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
23. September 2022

Representatives of 18 European development banks and incentive financial institutions, the European Investment Fund and the European Commission attended a high-level meeting in Ljubljana...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.