Zavarovanje namenskega kredita

Zavarovanec

BANKA

Predmet zavarovanja

Glavnica kredita za financiranje proizvodnih stroškov in redne pogodbene obresti.

Zavarovani rizik

Neplačilo kredita s strani izvoznika.

Pogodbena dokumentacija

Potek posla

Odstotek kritja

Do 80% zavarovalne vsote.

Zavarovalna doba

Do 5 let.

Izplačilo zavarovalnine

V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.

Stroški zavarovanja

  • OBDELOVALNA PROVIZIJA: 0,06% od zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
  • ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od neto obrestne marže in provizije za vodenja kredita, odstotka kritja ter trajanja zavarovanja.

Zahtevana dokumentacija

  • Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.
  • Finančni izkazi izvoznika in kupca.
  • Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek pogodbe.
  • Kreditna pogodba oziroma osnutek pogodbe.
  • Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

Drugo

Višina glavnice za kredite z ročnostjo do dveh let je lahko do 85% vrednosti izvozne pogodbe. Za kredite z ročnostjo od 2 do 5 let pa do 75% vrednosti izvozne pogodbe.

Financiranje

V kolikor še nimate izbrane banke, ki bi financirala vaš izvozni posel, in gre za izvoz v države zunaj EU/OECD, lahko SID banka izvozni posel tudi financira.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
15. July 2024

SID Bank, the European Investment Fund, and the Croatian Development Bank HBOR have become cornerstone investors in the first technology innovation fund in Slovenia and Croatia.

24. April 2024

Publication of SID Bank's annual report for...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.