Zavarovanje storitvenih garancij banki

Zavarovanec

BANKA

Predmet zavarovanja

Garancija oziroma obveznost banke garantke, ki jo ima do upravičenca po garanciji.

Zavarovani rizik

Unovčitev garancije iz kateregakoli razloga.

Pogodbena dokumentacija

Potek posla

Odstotek kritja

Do 80% zavarovalne vsote.

Zavarovalna doba

Doba veljavnosti garancije.

Izplačilo zavarovalnine

V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.

Stroški zavarovanja

  • OBDELOVALNA PROVIZIJA: 0,06% od zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
  • ZAVAROVALNA PREMIJA: Nadomestilo banke za prevzeti riziko, pomnožen z odstotkom kritja in zavarovalno dobo (v letih).

Zahtevana dokumentacija

  • Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.
  • Finančni izkazi izvoznika in kupca.
  • Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek pogodbe.
  • Garancijska pogodba oziroma osnutek pogodbe.
  • Garancija oziroma osnutek garancije.
  • Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

Drugo

  • Zavaruje se lahko garancijo za resnost prijave na razpis, garancijo za vračilo avansa, garancijo za dobro izvedbo del, garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, garancijo za vračilo zadržanih zneskov ipd.
  • Zavarovanje za garancijo banki damo običajno v kombinaciji z zavarovanjem garancije izvozniku.
thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.