Zavarovanje nedelničarskega posojila

Zavarovanec

BANKA

Predmet zavarovanja

Glavnica kredita, ki je lahko povečana za ocenjene redne pogodbene obresti (posojilo banke).

Zavarovani rizik

Neplačilo kredita zaradi nastopa nekomercialnih rizikov, stečaja hčerinske družbe v tujini ali podaljšane zamude plačila.

Pogodbena dokumentacija

Potek posla

Odstotek kritja

Do 95% zavarovalne vsote.

Zavarovalna doba

Od 3 do 15 let.

Izplačilo zavarovalnine

Takoj oziroma najkasneje v roku 180 dni od dneva zapadlosti obroka.

Stroški zavarovanja

  • OBDELOVALNA PROVIZIJA: 0,1% od zavarovalne vsote.
  • ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od sektorja in zavarovanega rizika: od približno 0,8% do 2,5% p.a.

Zahtevana dokumentacija

  • Poslovna predstavitev investitorja in hčerinske družbe v tujini oziroma investicije.
  • Finančni izkazi investitorja in hčerinske družbe v tujini, vključno s konsolidiranimi izkazi investitorja.
  • Podpisana kreditna pogodba oziroma osnutek pogodbe.
  • Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

Dodatno

  • Običajno se za zavarovanje kredita zahteva poroštvo investitorja.
  • Kritje komercialnih rizikov običajno do 80%.

Financiranje

V kolikor še nimate izbrane banke, ki bi financirala vaš izvozni posel, in gre za izvoz v države zunaj EU/OECD, lahko SID banka izvozni posel tudi financira.
thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.