SID banka - vstopna točka za Slovenijo

SID banka je 26. novembra 2015 z Evropsko investicijsko banko (EIB) sklenila memorandum o sodelovanju, na podlagi katerega banki skupaj delujeta v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH).

SID banka je tako uradno postala vstopna točka za slovenska podjetja in druge organizacije, ki želijo sodelovati v projektih Naložbenega načrta za Evropo oz. konkretneje Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).

Evropska pobuda Naložbeni načrt za Evropo predvideva 315 milijard evrov novih naložb v evropsko gospodarstvo. Za ta namen je bil ustanovljen EFSI, ponudbo sredstev tega sklada pa se pospešuje z Evropskim svetovalnim vozliščem za naložbe (EIAH).

Medtem ko je izvajanje Naložbenega načrta za Evropo odvisno predvsem od sodelovanja Evropske komisije in EIB kot strateških partneric, pa je za povečanje njegovega vpliva na naložbe, rast in zaposlovanje potrebno učinkovito sodelovanje nacionalnih razvojnih bank, predvsem zaradi njihovega poznavanja lokalnih razmer, podjetij, vlagateljev ter nacionalnih politik in strategij. Med posvetovanji o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva so bili tako večkrat izraženi pozivi k boljšemu izkoriščanju sinergij med proračunom EU, EIB in nacionalnimi razvojnimi bankami.

Izhodišče in temelj Naložbenega načrta za Evropo je smotrnejša poraba javnih sredstev s ciljem uporabe privatnih investicijskih sredstev, ki sicer ne bi bila uporabljena, oziroma do teh investicij ne bi prišlo, pritegniti tudi zasebne akterje. Predvsem zaradi krize in posledične obremenitve javnih proračunov ter zmanjševanja razpoložljivih razvojnih sredstev usmerja Evropska komisija v novi finančni perspektivi celoten spodbujevalni sistem iz pretežno nepovratnih v vse večji obseg povratnih razvojnih sredstev oziroma v tako imenovani finančni inženiring. Slednji kombinira tako javne kot zasebne vire in na ta način dosega bistveno večje multiplikativne učinke.

Okrepljeno sodelovanje med nacionalnimi razvojnimi bankami na eni strani ter Evropsko komisijo in EIB na drugi strani je zato ključni pogoj za uspeh načrta. To je tudi jasno izraženo v uredbi o EFSI, ki določa pravno podlago za prvi del naložbenega načrta.

Zaradi svoje komplementarne ponudbe programov financiranja in geografske lokacije imajo nacionalne razvojne banke pomembno vlogo pri izvajanju Naložbenega načrta za Evropo. SID banka kot nacionalna razvojna banka to funkcijo izvaja za Slovenijo.

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017
02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.