Dogodki

Ljubljana, 16. november 2017

NOVINARSKA KONFERENCA: SID banka in EIF sta vzpostavila naložbeni program kapitalske rasti za lastniško financiranje slovenskih podjetij

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka ter Evropski investicijski sklad sta s podpisom sporazuma, ki so ga predstavili med investicijsko konferenco v Ljubljani (v skupni organizaciji Banke Slovenije, Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji ter Evropske investicijske banke) vzpostavila svoj prvi, 100 milijonov evrov obsežen investicijski program “Slovenski naložbeni program kapitalske rasti”.

Cilj programa je lastniško podpreti slovenska inovativna in hitro rastoča mala in srednje velika podjetja, mid-cap podjetja z do 3000 zaposlenimi ter ustvarjanje novih delovnih mest v Sloveniji. Program je podprl Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), ki predstavlja jedro Naložbenega načrta za Evropo.

EIF in SID banka sta na podlagi 15-letnega strateškega partnerstva skupaj razvili program, v katerega sta vložili vsaka po 50 milijonov evrov. Pričakuje se, da bo program mobiliziral lastniško financiranje v Sloveniji oziroma dodatne naložbe zasebnega sektorja v delniške investicijske sklade zasebnega kapitala, s ciljem podpreti upravljavce takšnih skladov, katerih naložbeni fokus v pomembnem obsegu predstavljajo slovenska podjetja. Poleg lastniškega financiranja slovenskih podjetij prek skladov zasebnega kapitala bo program podprl lastniško financiranje slovenskih podjetij tudi v obliki soinvestiranja.

Program, ki pokriva vse gospodarske dejavnosti, bo na podlagi mandata SID banke upravljal in izvajal EIF, ki je največji upravljavec skladov v EU. Del sredstev, razpoložljivih v okviru programa, v obsegu najmanj 40 milijonov evrov, bo namenjen doseganju dodatnega cilja - to je razvoja trga in inštitucionalnih zmogljivosti lastniškega financiranja v Sloveniji. EIF bo zato v letu 2018 objavil ločen postopek izbire upravljavcev skladov zasebnega kapitala, ki bo naslavljal zlasti tiste upravljavce skladov, ki bodo v Sloveniji in naložbeno osredotočeni na Slovenijo.

Program je eden prvih programov lastniškega financiranja, ki jih je na podlagi t. i. EIF-NPI Equity Platforme, katere soustanovitelja sta SID banka in EIF, in Naložbenega načrta za Evropo vzpostavil EIF v sodelovanju z nacionalnimi spodbujevalnimi inštitucijami (NPI) v Evropski uniji. Program predstavlja skupno delovanje SID banke kot NPI in EIF.

Ljubljana, 21-22. april 2016   

Konferenca: Naložbeni načrt za Evropo - investiranje v prometno infrastrukturo

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc in Generalni direktorat Evropske komisije za mobilnost in promet sta 21. in 22. aprila 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani priredila konferenco Naložbeni načrt za Evropo - investiranje v prometno infrastrukturo.

Konference so se udeležili tudi visoki državni in evropski predstavniki, ki so vključeni v načrtovanje in financiranje prometne infrastrukture na državni ravni in na ravni EU ter številni nosilci projektov in deležnikov iz finančnega sektorja v Srednji in Jugovzhodni Evropi. 

21. aprila sta bili glavni temi konference spodbujanje sodelovanja med EU in Zahodnim Balkanom na področju prometa ter obravnava izzivov in priložnosti financiranja prometne infrastrukture v regiji. 22. april pa je bil namenjen naložbenemu načrtu za Evropo, ki nudi številna orodja za mobilizacijo javnih in zasebnih naložb v infrastrukturne projekte.

Udeleženci konference so spoznali priložnosti za financiranje prometnih projektov Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), kako pridobiti sredstva ter kako združiti pomoč EFSI z nepovratnimi sredstvi iz drugih programov EU.

Uradna stran konference 

Ljubljana, 16. december 2015   

Delovni posvet

Evropska komisija je v hotelu Slon v Ljubljani organizirala delovni posvet s predstavniki Evropske investicijske banke na temo potencialnih večjih strateških oziroma infrastrukturnih projektov, ki bi lahko bili finančno podprti preko Sklada za strateške naložbe (EFSI) v okviru Naložbenega načrta za Evropo.

Na posvetu je predavala tudi predstavnica SID banke Natalija Stošicki.

 

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

02. October 2019

SID Bank signed the agreement to finance set up and implementation of investment advisory services for various types of investments, so as to provide additional technical assistance to...

27. June 2019

Following the upgrade of the Republic of Slovenia rating on 14 June 2019 the rating agency Standard & Poor`s has on 21 June 2019 raised the rating of SID banka, d.d., Ljubljana to...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.