SID banka prejela priznanje za izdano zeleno obveznico

SID banka je na dogodku Green Bond Pioneer Awards od mednarodne organizacije Climate Bonds Initiative (CBI) dne, 5.3.2019 prejela priznanje za izdajo prve zelene obveznice javnega sektorja iz Repubike Slovenije.

Organizacija CBI je podelila prestižna priznanja za dosežke organizacij, finančnih institucij, vlad in posameznikov, ki so pokazali vodilno vlogo na področju zelenih financ s pionirskimi pobudami. Dobitniki priznanj predstavljajo primere najboljših praks in inovativnosti za podporo zelenega gospodarstva v svetu.

Trg zelenih obveznic je v zadnjih letih doživel enormno rast, pri čemer se pričakuje, da bo obseg tega trga do leta 2020 presegel vrednost 1 trilijon EUR.

SID banka je na mednarodnem kapitalskem trgu v decembru 2018 z zeleno obveznico pridobila sredstva v znesku 75 milijonov EUR, kar je bila ena izmed prvih tovrstnih transakcij v tem delu Evrope. Zeleno obveznico SID banka namenja financiranju zelenih projektov in modelov krožnega gospodarstva s čimer prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji.

 

 

 

 

thousand
New jobs in 2017
mio €
Additional sales in 2017
mio €
Additional exports in 2017

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

07. May 2019

Official presentation of the new Slovene Equity Growth Investment Programme (SEGIP), organized by SID Bank, European Commission Representation in Slovenia and European...

05. December 2018

SID Bank became the first Slovenian issuer to issue green bonds on the international capital market, in the amount of EUR 75 million.

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.