Best Practices
Komteks d.o.o.

Tomaž Komac, direktor: »SID banka je odlična inštitucija. Vsi zaposleni, s katerimi smo sodelovali, so vrhunsko usposobljeni. Banka je upravičila vsa pričakovanja.«

Podjetje KOMTEKS, d.o.o., je podjetje za zbiranje in predelavo odpadkov in odpadne embalaže z namenom priprave sekundarnih surovin. Podjetje deluje po vsej Sloveniji in skrbi za najkrajšo pot koristnih odpadnih surovin od mesta nastanka do predelave v nove surovine.

Podjetje je od ustanovitve leta 2008 podvojilo število zaposlenih, zgradili so zbirni center in dodatne prostore v industrijski coni Komenda, izboljšali logistično organizacijo in investirali v zmogljivejšo strojno opremo. Nenazadnje pa so svoje delovanje usmerili tudi v aktivnosti prevoza gradbenih odpadkov in odpadnega lesa.

V okviru Razvojno-spodbujevalnega programa SID banke za financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP8) je podjetje prejelo 1,9 mio EUR za investicijo v linijo, ki bo proizvajala gorivo za sežigalnice. S tem bo omogočena reciklaža odpadne plastike, ki predstavlja velik ekološki problem. Za potrebe nemotenega delovanja linije bo del investicije tudi postavitev nove transformatorske postaje.

»Dobili smo financiranje pod pogoji, ki jih nobena druga slovenska banka ne more ponuditi. Nobena banka v Sloveniji ne more omogočiti takih pogojev financiranja kot SID banka«, glede sodelovanja s SID banko odgovarjajo v podjetju KOMTEKS. »Banka je upravičila vsa pričakovanja

V čem se SID banka razlikuje od ostalih bank?

»SID banka ima zanimiv način predstavitve posojilojemalca, ki se mora dobro pripraviti, če želi posojilo. Imeti mora zelo dobro izdelan načrt poslovanja, ki ga banka tudi spremlja.«

SID banka s sofinanciranjem investicije podjetja KOMTEKS podpira boljšo izrabo in predelavo odpadkov ter s tem sledi skrbi za vzdržen trajnostni razvoj.

V podjetju ostalim podjetnikom svetujejo,

»naj se zadolžujejo samo za poslovno potrebne zadeve in še te naj bodo predmet podrobnih analiz. Prav tako naj pazijo, da mesečni obrok ne bo prevelik in da imajo vedno rezervo, da posojilo lahko vrnejo iz nekega drugega vira.«  

"Nobena banka v Sloveniji ne more omogočiti takih pogojev financiranja kot SID banka."

Call us at +386 1 200 75 00 or e-mail us at info@sid.si

countries
where SID bank was present in 2021
mill €
volume of credit portfolio in 2021
mill €
volume of INSURANCE portfolio IN 2021
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.